Какво е НЛП и как може да ни помогне

НЛП или Невро Лингвистично Програмиране, е дълбоко научно и практично познание, което дава инструменти и похвати чрез които буквално да моделираш живота си. 

В живота си, всеки от нас се сблъсква с трудности и изпитания, комуникираме с различни хора, постигаме или пък не, своите мечти, цели и стремежи. Задаваме си въпроси – понякога мащабни и екзистенциални – Защо съм тук, Каква е мисията и целта на Живота ми, как да бъда добър, успешен и щастлив човек? И също така практични, ежедневни въпросиКак да успея в образованието, кариерата и реализацията си? Как да бъда по-успешен ръководител, как да общувам лесно с шефовете и колегите, как да възпитам детето си, как да общувам на ясен и разбираем език с този тийнейджър или с родителите си? А дори и: Как да ми се получават нещата; как да съм по-здрав, как да се отърва от тази болест, страх или поведенчески проблем, как да съм по-успешен в интимната си връзка, как да съм по-привлекателен за отсрещния пол?

НЛП дава отговори и решения за всички тези (и много други) въпроси и житейски позиции. Невро Лингвистичното Програмиране предоставя практични техники и инструменти за изследване, разбиране и осъзнаване на собственото ни поведение, мислене и усещане, както и това на другите хора. Помага ни не само да осъзнаем какво наистина искаме в живота, но и дава ясни методи как точно да го постигнем. 

Какво представлява НЛП и история: Tова е система за структурирано и измеримо описание на човешкото поведение. Ние наблюдаваме и слушаме човек, и на база на неговите действия, мимики, жестове, начин на говорене и структура на речта, дишане, можем да добием много ясно впечатление за процесите които протичат в психиката и емоциите му. Ако това поведение е добро и успешно, можем да го вземем за себе си, да се учим да бъдем като този човек, когото сме наблюдавали. Можем също така да научим и другите хора да бъдат като този него.

Точно с този принцип възниква НЛП в средата на 70-те години. Двамата му основатели – психологът Ричард Бендлър  и професорът по лингвистика Джон Гриндър имат зад гърба си голям екип от изследователи, воден от Франк Пюселик. Първоначалното наименование не е било НЛП, а “МЕТА” – знание за знанието. Върховното знание!

Този екип от изследователи наблюдава поведението на трима от най-успешните психотерапевти по това време. Те описват поведението на терапевтите, с цел да научат и други хора на уменията им. Наблюдаваните са Фриц Пърлс – основател на гещалтерапията, Вирджиния Сатир – разработила системната семейна психотерапия, Милтън Ериксън – баща на съвременната хипноза. Чрез умела комуникация и комбинация от терапевтични подходи, те успяват да постигнат изключително бързо и трайно изменение в поведението на клиента, така че той да реши проблемите си и да подобри трайно качеството на живота си.

Бендлър започва експеримента, копирайки сам поведението на Пърлс толкова успешно, че уъркшопите които провежда се признават като хорариум на студентите в университета където работи лигнвиста Гриндър. Използвайки знанията си от трансформационната граматика, Гриндър започва да наблюдава след коя лигвистична структура поведението на клиента се променя. Събирайки знанията си, те двамата поставят началото на новата наука, която по-късно получава названието НЛП (Нервно лингвистично програмиране). НЛП възниква като система за описание на поведението на тези трима психотерапевти с цел то да бъде структурирано и под формата на курсове да бъде предадено на хора желаещи да се научат да практикуват като тях. Обученията водени по това време, били насочени предимно към психотерапевти, но Бендлър и Гриндър ги развили до основни и практични модели, възможни за разбиране и прилагане от всеки. 

Оказва се, че Бендлър и Гриндър са свалили нещо много повече от модел за психотерапия. Това е комуникационен модел, чрез който можем да постигнем много бързи и трайни изменения в поведението не само на себе си, но и на другите хора.

Към НЛП се насочва много силен интерес – от тайните служби, специалистите по предизборни технологии, последвани от бизнеса. Толкова дълбоко е познанието за хората даващо НЛП, че първите обучени в Русия, буквално се разпръсват из света, за да избягат от интереса на тайните служби. Рейгън и Елцин са сред първите политици, използващи НЛП консултанти в предизборните си кампании. Системата днес се използва не само от успешни политици и ръководители на бизнеси, а и от спортисти, комуникатори, хора успешни във всяко направление. 

Като всяко ново и неразбираемо за повечето хора познание, НЛП добива сред незапознатите помътнелия ореол на средство за манипулиране. Действително, дълбочината на познаване на човешката психика, мисловни процеси и поведение, е толкова дълбока, че веднъж осъзната, тя позволява огромна гъвкавост в общуването и моделирането на собствените възможности, мисловни процеси и поведение. И като всеки гениален инструмент, и това знание може да бъде използвано по различни начини. Енергията може и да създава, и да разрушава. Ножът може и да наранява, и да спасява животи. Разликата идва от намерението и човека зад инструмента, и така и в НЛП. Обученият в НЛП специалист поема отговорност. 

Факт е, че всеки от нас, във всеки един момент, с всяка своя дума и действие, влияе. И хубавото е, когато това става осъзнато и отговорно. В комуникацията между хората има три евентуални изхода: и двете страни губят; едната страна печели и другата губи; и такава в която и двете страни печелят – win-win ситуация. Ето това е възможност, която дава НЛП.

Невро – Нашите преживявания, мисли, чувства, поведение са неразривно свързани с невронните пътища и връзки в мозъка, тоест – свързани са с нашата физиология. Това се отразява в нашите жестове, мимики, движенията на тялото, очите, главата, дишането, интонацията, скоростта, силата, тоналността на речта ни. И като ги наблюдаваме, разбираме и променяме, можем да оказваме влияние върху нашите субективни преживявания.

Лингвистично – защото нашите вътрешни преживявания намират израз в езика с който говорим, с точните думи и изрази които подбираме. Обратно – изразните средства които използваме, говорят много за психо-емоционалното ни състояние и нагласите ни. Като изменяме начина по който разговаряме, ние можем да изменяме както собствените субективни преживявания, така и общуването, чувствата и реакциите на другите хора. Както е забелязал Гриндър в 70-те години – използването на една или друга лигвистична конструкция в речта, води до едно или друго изменение в поведението.

Програмиране – можем да променяме и насочваме собствените си мисли, емоции, възприятия и поведение, както и това на другите хора, в желаната посока. Можем да програмираме в себе си успешно поведение в много различни направления. 

Природата е гениална – тя ни дава цели 7 години в детството в които сме в хипнотично състояние – наблюдаваме, сваляме информация и инсталираме програми в подсъзнанието си. Наблюдаваме и запаметяваме в подсъзнанието модели на поведение на другите хора около нас – родители, учители, заобикаляща среда.

Някои от тези програми са изключително полезни и нужни. Но всеки психолог ще ви каже, че поне 70% от тези придобити програми са деструктивни, обезсилващи, самосаботиращи, ограничаващи.
Ние оперираме от гледна точка на програмите в подсъзнанието и създаваме реалност базирана на тях.
Съзнателният ни ум е този, който знае какво иска от живота – искаме да сме здрави, щастливи, успешни, да се чувстваме добре. Но онази по-силната част от ума е подсъзнанието – онази част от ума която е била програмирана в първите 7 години. Ако в по-голямата част от дена сте на “автопилот” – задълбали сте се в себе си, мислейки, анализирайки, или просто разсеяни, то тогава кой държи контрола върху ежедневните, дребни неща? Отговорът е “Автопилотът – подсъзнанието”. А знаете ли каква част от деня се контролира от автопилота? – 95%! И тъй като програмите от подсъзнанието ни се възпроизвеждат спонтанно, без ние да обръщаме внимание, дори не забелязваме това поведение. Представяте ли си – възможно ли е през 95% от времето ни ние да се самосаботираме? Да оперираме от позицията на програмите получени от семейството ни и други външни хора, без дори да ги забелязваме? 95% от живота ни идва от другите хора, не от нашите съзнателни желания, копнежи и цели!

НЛП е един от много успешните методи, който дава възможност за бързо, ефективно и качествено пре-програмиране на негативните програми. Чрез НЛП влияем и на другите хора – и то само като изменим собственото си поведение. НЛП помага да разберем поведението на другите хора, независимо колко странно, “неадекватно, стресиращо или дразнещо е било то. И още повече – дава техники за успешна комуникация с тях.

По какъв начин обучението и дипломирането ми като НЛП Практик помогна на мен:

  • разбрах защо се държа по определени начини в определени ситуации
  • осъзнах същото за близките ми хора
  • разбрах и какво да предприема за да подобря всички досегашни обтегнати комуникация
  • на практика знам какво да предприема във всяка една ситуация, с всякакви хора
  • мога да въздействам върху всяко мое настроение, мисловен процес, преживяване
  • мога да променя бързо всеки физически дискомфорт, дори болестно състояние
  • имам още по-богат терапевтичен инструментариум в практиката си с клиенти. НЛП в терапевтичен контекст е огромна сила. И когато се съчетае и с други техники и терапевтични методики с които разполага опитния терапевт, резултатите са несравнимо по-бързи, категорични и подобряващи качеството на живота. Изключително ефективни и работещи дори с “трудни” клиенти, които в други терапии не се отпускат, премислят твърде много нещата. Когато комбинирам енергийната психология и в частност “Пренареждане на Матрицата” с НЛП, успявам да стигна дори там, където преди това е било по-трудно. 

Ето една конкретна практика от НЛП, която всеки може да ползва сам. “Как да управляваме настроението си”

НЛП се учи с преживяване. Разбрах, че наличните писани досега книги могат най-много да откажат човек от НЛП. То се преживява. И с всяка техника и практика, невронните връзки се пренареждат, преподреждат и пренаписват. И проблемите бързо се заменят с добър живот. С поредица от специално подбрани практики е създаден и внимателно структуриран и най-обичания от хората мой семинар “Пробуждане. Бъди Творец на Живота си” за който все още тече Ранното Записване. Съдбата обича бързите и смелите и затова хората действат. 

Какво искаш да ти се получава по-добре в живота? НЛП и енергийната психология помагат да стигнеш до отговорите, да намериш решенията и да предприемеш нужните стъпки. Още сега. Какъв искаш да бъдеш? Какво искаш да правиш по-добре? Действай!

Благодаря ви, че споделяте тази публикация чрез бутончетата отдолу. Нека стигне до повече хора, които ще имат полза от нея!

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.