За Свой Избор

Здравейте, приятели!

Благодаря на любопитковците, които решиха да надникнат тук. В страниците на този сайт дискутираме и търсим отговори на въпросите, които най-силно вълнуват всеки от нас, въпросите, съпътстващи изграждането ни като пълноценни личности, които ценят, обичат и полагат грижи за себе си.

Материалите тук са посветени на откриването и поддържането на онова природно естествено състояние на тялото и духа на благоденствие, радост и хармония.

Говорим за здравословния и пълноценен начин на живот, за изкуството на добрата храна, за възстановяване, усилване и заздравяване на самовъзстановителните сили на нашето цялостно същество.

(Пре)откриваме заедно пътищата към духовно и личностно израстване, тайните на добрата комуникация и реализация в личния и професионалния живот, постигане на съвършена хармония и радост от Живота. (Пре)откриваме СЕБЕ СИ, в това единство, цялостност и съвършенство, в което винаги сме били, но сме ги забравили…

А защо СВОЙ ИЗБОР? Идва от Свободен Избор. Защото имаме привилегията да живеем на единствената Планета на свободния избор, в уникален момент. Защото е важно да помним, че имаме право на свободен избор, че сме пълни господари на живота си и на всичко което ни се случва. Защото е време да се разделим с илюзията, че сме зависими от други хора или външни обстоятелства.

Сайтът Свой Избор e място за споделяне, обмен, взаимопомощ и духовно обучение. Тук можете да намерите полезни авторски и преводни статии на в сферата на личната хрижа за здравето, духовността, личностното израстване, здравословния начин на живот. Тук можете да се информирате и да сте винаги със сверен часовник за най-новите, интересните, полезните методи за самопомощ, събития, хора и идеи.

Всяка една малка стъпка, всяка промяна в живота ни започва с намерение, продължава с позволение и поемане на отговорност, а над всичко това стои СВОБОДНИЯТ ИЗБОР. Да осъзнаеш собствената си свобода е една малка лична революция и огромна крачка в собствената ни еволюция.

Затова нека направим заедно тази крачка, нека направим избор и да се впуснем в това вълнуващо приключение към себе си.