Пренареждане на Матрицата – какво стои зад наименованието на този революционен терапевтичен метод

Често хората имат своя фантазна представа за това какво стои зад наименованието “Пренареждане на Матрицата”. Често съм чувала заявки “Искам да си запиша час при вас да ми пренаредите матрицата”. А то не става така. Нито има мистицизъм, нито някой нарежда парченца от вас като в пъзел, докато си почивате.
Вие идвате с проблем, който искате да разрешите – било то фобия, тревожно състояние, саботиращо поведение, финансов, здравословен, емоционален, любовен, или всякакъв друг житейски проблем, който е обект на психотерапия. Методът “Пренареждане на Матрицата с ТЕС” предлага новаторски, преживелищен, супер ефективен подход към разрешаването на този проблем.
Простата логика на терапевтичните науки сочи, че всеки проблем с който се сблъскваме в живота ни на възрастни, зрели хора, се корени в травматични, потиснати, неотработени преживявания в ранна детска възраст. Това не е тайна за нито една психотерапевтична парадигма. Тайната обаче е – как да намерим тези събития, как да стигнем до тях, след като не само не ги помним, а и дори не подозираме какво може да ни се е случило в ранните ни детски години, когато сме в несъзнавано състояние. И още по-важният въпрос, който седи пред нас е – Какво правим след като намерим тези събития? Не е достатъчно само да разберем, че са се случили, за да престанат те да влияят негативно на живота ни. Те са се вкопали в посдъзнанието ни, вплели са се в нерната ни система, израдили са мрежа от реакции и поведения. Откривайки причините за нашите проблеми, ние имаме за задача да освободим този травматичен товар, да променим себе си отвътре-навън, да препрограмираме подсъзнанието си. 

Всичко това правим с “Пренареждане на Матрицата”! Методът предлага изключително бърз, елегантен и изумително точен начин да си припомним нещата, които не подозираме, че знаем. И то не просто някакви неща, случили се в случаен период на нашето минало. Не! Чрез Матрицата ние намираме точно тези събития, които са допринесли за това да имаме този проблем. Не само ги намираме, а и ги преработваме на едно дълбинно преживелищно ниво, обгръщайки интегрално всички нива на съществуването ни – мисъл, емоция, телесност, енергия, душевност. Тази мощна преработка води до изумителни подобрения по нашата проблематика – още в момента на преживяването, а не след дълги години анализа и опити за коригиране на поведението. 

 
Какво представлява “Матрицата”?
Карл Досън

“Матрицата” е наименование, избрано от създателя на метода – Карл Досън, с което той описва онова холограмно енергийно поле на Вселената, което съдържа картинните спомени от всяко нещо, което сме преживяли някога. Това поле пази нашите спомени, а те оказват влияние върху живота ни, независимо дали са се случили  преди 5, 10, 60 години, в утробата на майка ни, или дори в родовата ни история.

 
Често сме чували и хипотезата за клетъчната памет, т.е. – идеята, че клетките съдържат спомените за това, което сме преживявали някога – ние, или предците ни, и затова през тази памет ние изпитваме един или друг проблем в живота ни. Само че откъде идват тези спомени, след като клетките от различни наши тъкани и органи се обновяват непрекъснато? Как така имат тези спомени отпреди 60 години, като са чисто нови, на няколко дена? И защо като са чисто нови, не идват здрави, а продължават болестта ни (ако страдаме от такава)?
Отговорът е прост и идва през поредица научни открития, започващи с откритието на Макс Планк, основоположник на квантовата теория. Още през 1944г., той разтърсва света с твърдението си, че съществува една “матрица” от енергия, която представлява първоотпечатъка/подробния план на нашия физически свят.
„Цялата материя произлиза и съществува единствено въз основата на енергия… Налага се да допуснем, че зад тази енергия стои преднамерено и интелигентно Съзнание. Това Съзнание е матрицата на цялата материя.“
През 1950-те години руският астрофизик Николай Козирев също категорично доказва съществуването на тази променяща живота подпространствена енергия.
Това енергийно поле е живо, има холограмна същност и е съзнателно. То се явява контейнер на всички събития, случвали се някога в Живота – от първата звезда, до нашата лична история на живота. Така твърди и един от съвременниците на новаторската наука – Грег Брейдън.
 
проф. Брус Липтън

Друг от съвременните носители на научното знание, основоположник на науката епигенетика – клетъчният биолог проф. д-р Брус Липтън, ни дава разбирането как ние се свързваме с картините, които Матрицата пази. Той доказва, че медицината е придала твърде голямо значение на гените като преносител на информация. Неговото открие гласи, че информацията от средата е това, което подава един или друг сигнал към нашите клетки. Благодарение на информацията, която клетките “четат” от заобикалящата ги среда, те възприемат една или друга посока на биологично поведение, на емоционално състояние, на поведенчески реакции и психично здраве. Така чрез своите рецептори, клетките черпят информация от картините в Матрицата – нашите локални енергийни морфични полета, които съдържат картините от нашите спомени, и спомените на събитията, които са свързани с нас и нашия род. Ако поредицата от травматични спомени в нашите локални енергийни полета (които са част от енергийната Матрица) все така съдържат картините от травматичните събития, довели до нашето заболяване, тревожно разстройство, депресия, или саботиращо поведение, то клетките ни ще продължават да “теглят” тази информация. Те ще продължават да се адаптират към все същата информация в картините в полето, независимо колко години са минали от събитията. Нашето тяло “чете”и “сваля” тази информация от полето не само чрез рецепторите на клетките ни, а и чрез енергийните меридиани в нашето тяло, които се свързват с енергийните си продължения в нашето енергийно поле. 

Така може да са минали десетки години от събитията като бебе и дете в които сте били пренебрегвани за сметка на друго дете от рода, да сте търпяли унижения и отквърляне, майка ви да се е чувствала унижавана, изолирана и отхвърлена, а вие сте още да се чудите защо всички сфери в живота ви страдат от чудовищен комплекс за малоценност. Откъде произхожда това? Защо не можете да започнете и довършите проект? Защо все флиртувате с всеки, за да се харесате, и се опитвате да угодничите и да сте приятелчета с хора, които трябва да са ви служители? Защо не ви се получава бизнесът? Защо финансовото изобилие ви бяга? Можете да търсите отговори и да анализирате причинно-следствени връзки в продължение на десетки години. С метода “Пренареждане на Матрицата” и неговите специфични припомнящи техники обаче, можете да намерите конкретните събития довели до тези проблеми и да ги преработите за броени сесии. Като резултат от специфичния протокол на терапевтична преработка на тези спомени, стигаме до променена картина, с променено емоционално и смислово съдържание. Тази преработена картина вече не носи първоначалния травматичен отпечатък – нито в тялото, нервната система и био-химичната среда в тялото ни, нито в “Матрицата” – енергийното поле, носещо информацията за нас.
Ако трябва да опишем с няколко прости думи както е “Пренареждане на Матрицата” – това е метод, чрез който намираме изумително бързо първопричините за проблемите в живота ни – конкретни травматични спомени. И също толкова бързо и ефективно ги преработваме в такава дълбочина и сила, че цялата ни физиология, биохимия, енергетика и локални морфични полета отразяват мигновено тази промяна, водеща до стремително подобрение в качеството ни на живот.
 Методът стъпва освен върху принципите на квантовата механика, и върху дълбинното приложение на ТЕС – Техники за емоционална свобода. ТЕС практиката включва потупване с върха на пръстите по 15 основни акупунктурни точки, докато сме потопени в проблема си, свързани със своите мисли и чувства. Това са ключови изходни точки на основните енергийни меридиани в човешкото тяло и тяхното стимулиране води до бързо и осезаемо освобождаване от натрупаната негативна енергия, сдържани и блокирали емоции, и емоционални конфликти. Потупването доказано “обезврежда” стресовата реакция в тялото на човек, която в състояние на дистрес ни държи непрестанно в “боен” режим и биохимия наситена със стресови хормони. Това циклещо стресово състояние е валидно и за травматични събития, които сме преживели в далечното ни минало. Десетки значими ситуации в които сме се почувствали застрашени, безпомощни и без изход – това са травматични преживявания, които Матрицата пази, а ние се свързваме отново и отново с тези картини, които ни въвличат в ситуации без изход, без любов, без радост.
Осъзнали дълбочината и изумителната точност на възстановяване на “спомена” за събития, случили се в далечна несъзнавана възраст, понякога хората питат “Това регресия ли е”? – Не, не е! Регресията има за цел да ни върне в минали животи, докато сме в дълбоко трансово състояние. Там виждаме картини като на филм, разбираме за събития, осъзнаваме причинно-следствени връзки, осмисляме духовни послания и цели на душата. Това дава разбиране, но не променя нищо нито в полето, пазещо тези картини, нито в нас на психотелесно ниво. Пренареждане на Матрицата от своя страна, има ефектът на регресия дотолкова доколкото отново сме в дълбоко състояние, и се връщаме в миналото – било то в различни детски периоди, било то в раждането ни, в утробата, или в родовата история. Понякога и в други животи, ако причината за проблемът ни е свързан с тях. Разликата обаче е, че там не просто гледаме филм, а участваме в него. Имаме реални терапевтични похвати с които можем да освободим травмата, замръзнала в нашето минало Аз – където и да се намира то. Същевременно, тази преработка оказва положителна промяна върху нашето физическо тяло, върху невронната свързаност в мозъка, върху начина по който тялото и психиката реагират и функционират. И за финал, след преработка на травматичните сцени, можем да пресъздадем нов завършек на застиналата в травматична незавършеност картина, и да сменим информацията, която матрицата на нашето енергийно поле носи. Тук не стоим пасивно отстрани, докато чакаме някой друг да “нареди” парченцата от проблема ни, а участваме активно, водим процеса. Полето съдържа информацията, но не стом само да я наблюдаваме и да се надяваме полето самичко да подреди енергията. Ние активно пренареждаме съдържимото в нашето подсъзнание и в локалното ли енергийно поле (често водени от специалист, когато не сме обучени).

Интуитивна техника, Пренареждане на Матрицата лесно стига до корена на проблема. Изключително ефективна е за целенасочено осъзнаване и премахване на ограничаващи и деструктивни вярвания. Най-отличаващото я качество от останалите техники, базирани на ТЕС, е че прилагащият я замества старите саморазрушаващи възприятия за себе си и света с нови. Това драматично подобрява емоционалното и физическото здраве, възвръща душевния баланс и повишава качеството на живота.

Най-съществената задача и ултимативна цел на работата ни с ТЕС и “Пренареждане на Матрицата” е да открием и пренапишем негативните вярвания, които спъват и ограничават радостта от живота. Отвъд всички симптоми и емоционални реакции, които обработваме по пътя на промяната, стои ядрото, до което целим да достигнем: Вярванията. И по-точно – негативните вярвания. Онези, които умът ни създава насред травматични, емоционално натоварени събития, които останали необработени, блокират в подсъзнанието ни и ни тласкат към себеразрушителни избори и преживявания.

Матрицата позволява буквално да навлезеш в спомените, но не емоционално преживявайки наново травмата, а само наблюдавайки случилото се – за да видиш и разбереш. Помага да завършиш спомена по нов, позитивен начин. Не караме клиента просто да мисли по различен начин за този спомен, а му позволяваме да промени спомена в собственото си подсъзнание. Трансформираме неприятния спомен и негативното убеждение, в позитивен спомен и позитивни убеждения.

Мечтали ли сте някога да се върнете в миналото и да поправите някои неща? Да препрограмирате подсъзнанието си и да преодолеете невидимите блокажи, които ви тласкат към грешни избори в живота? Сега вече е възможно!
Преживяното в Матрицата се отразява мигновено на всички нива и осезаемо подобрява качеството на живот.

Можете да потърсите обучен и сертифициран практик, с когото да работите посредством метода “Пренареждане на Матрицата”. Можете и да се обучите на метода – ако сте специалист от помагащите професии, който търси надграждане на квалификацията си и обогатяване на терапевтичния инструментариум, Пренареждане на Матрицата ще ви помогне да постигате удивителни резултати! Дори ако сте човек, който търси методи за самопомощ и развитие, този метод ще ви отвори неподозирани нови възможности.

Обучение по “Пренареждане на Матрицата” се провежда веднъж годишно, само присъствено, в сертификационно обучение, провеждано от мастер преподавателят Марти Иванова. Това обучение е достъпно само след добиване на обучителна степен “ТЕС практик” от сертификационно обучение в ТЕС 1 и 2 ниво. 

Интервю с Карл Досън – създател на метода и Мартина Иванова – психолог, мастер преподавател за България и автор на книгата “Изцели живота си с ТЕС и Пренареждане на Матрицата“:

 

Първият в България практически наръчник по Техники за Емоционална Свобода и Пренареждане на Матрицата:

ИЗЦЕЛИ ЖИВОТА СИ С ТЕС И ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА

Доказан метод как стъпка по стъпка да се разделиш с травматичното минало и да чувстваш радостта от живота: https://www.teskniga.com

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.