Д-р Брус Липтън: Раят не е енергийно пространство, той е тук – на Земята!

Brus-Lipton_interviewДоктор Брус Липтън е един от знаменитите авторитети в новата наука. Той се занимава с изследвания и експерименти в областта на генетиката, квантовата физика и функциите и измененията, настъпващи в клетките в процеса на човешкия живот.

През 1982 г. д-р Брус Липтън започва да изследва принципите на квантовата физика и начина, по който те могат да бъдат интегрирани в разбирането му за клетъчните системи за преработка на информация. Той създава революционни експерименти за изследване на клетъчната мембрана, чрез които открива, че тази външна обвивка на клетката е органичен аналог на компютърен чип, или иначе казано, клетъчен еквивалент на мозък. (Определението за компютърен чип е: “течен силициев кристал, полупроводник, с портали и канали”. Определението за клетъчна мембрана е: “течен кристал, полупроводник, съдържа силиций, с портали и канали”.)

Неговите изследвания в Станфордския Медицински Университет, между 1987 и 1992, показват, че външните условия, влияещи на клетката чрез мембраната, контролират поведението и физиологията на клетката, като включват и изключват различни гени.
Неговите изследвания, които противоречат на общоприетото виждане, че гените контролират живота ни, предхождат една от най-важните днес сфери на изследване, новата наука Епигенетика. (Епигенетиката се занимава с изучаването на връзката между външната среда, съзнанието, подсъзнанието и измененията на клетъчно ниво)

Ето какво казва самият д-р Брус Липтън относно откритията си в областта на връзката между съзнание и гени и кой е водещият в тази връзка:

„В по-ранните етапи от кариерата си на изследовател и преподавател в медицински институт, аз активно подкрепях идеята, че човешкото тяло е “биохимична машина „програмирана“ от гените си”. Ние, учените, вярвахме, че силните ни черти, като например артистични или интелектуални способности, както и слабостите ни, като например сърдечносъдова болест, рак или депресия, са предварително програмирани в гените ни. Затова възприемах даденостите и липсите в живота, както и здравето и болестите, просто като отражение на наследствеността ни.“

Д-р Липтън създава революционни експерименти за изследване на клетъчната мембрана, чрез които открива, че тази външна обвивка на клетката е органичен аналог на компютърен чип, или иначе казано, клетъчен еквивалент на мозък.

Д-р Брус Липтън стига до заключението, че всяка клетка притежава собствен разум и предназначение и освен това може да общува съзнателно.

Гените не са програма, която действа независимо от всичко; те не контролират живота ни. Външните условия, както и мислите и чувствата ни, могат да включват и изключват дадени генни програми. Това е революционно откритие, което коренно променя това, което досега сме приемали за безусловна истина. А именно, че ние сме обречени и препрограмирани от генното си наследство.

– Брус, според вас хората действително ли са способни да сътворяват собствената си реалност?

– Това е много интересен въпрос, тъй като създаването на новата реалност звучи практически като метафизичната концепция на движението „Нова епоха“ и това, което е най-интересно, е едно от основните твърдения на новата физика – квантовата физика, която осъзнава, че енергията на мислите се отнася към материалния свят.

energy-of-human-mind-512x384През 1920 г. първопроходците на квантовата физика са знаели, че съзнанието формира света, в който ние живеем, но за хората тогава е било трудно да повярват. И така, без да взимаме предвид това, че всъщност става дума за един от принципите на физиката, ние сме го игнорирали, защото по онова време той е звучал странно. И днес съвсем не всички хора приемат твърдението на квантовата физика, че наблюдателят формира реалността.
Нашите убеждения казват, че това не е вярно – но това са убежденията, които ние сме наследили и продължаваме да предаваме от поколение на поколение. Ние вярваме, че материалният свят е мястото, където човекът е вълк, който трябва постоянно да се бори за да оживее. И ако ние започнем да вярваме в другото – в това, че сами творим реалността си, то един ден ще се събудим именно в този нов свят, който ще бъде основан на нашите убеждения. Но все още разумът ни програмира да гледаме на света като на място опасно и жестоко, където ние сме жертви и сме принудени да страдаме.

Това, в което вярва нашият разум, създава всеки наш ден.

Новата наука говори за това, че системата от убеждения има огромно значение. Ние можем да имаме убеждението, че животът е лек и изпълнен с щастие, че се намираме в градина, подобна на Едемската, че всички се обичаме и имаме прекрасни взаимоотношения както помежду си, така и с животните и растенията. Това също е система от убеждения и ние можем да живеем в съответствие с нея.

Но ние сме програмирани от нашите убеждения в жестокостта, престъпленията, войните, болестите – и получаваме именно всички тези неща. Защо е важно да човек да има своя собствена реалност? Ако попитаме обикновени хора, не политици, какво искат да получат в живота си, те непременно ще кажат едно и също – да живеят в мир и хармония, да бъдат полезни, да няма болести и насилие.

Тези отговори в крайни сметка могат да създадат новата реалност, ако хората знаят, ако са информирани, че те са творците на своята реалност.

Светът може да се промени много бързо, тъй като той отговаря на убежденията на масите от обикновени хора. Именно за това аз смятам, че „обикновените“ хора имат огромна власт, която сега започва да става достъпна за тях, тъй като те придобиват ново знание и разбиране за това как можем всички заедно да действаме, да творим реалността си и да създадем нов свят.
Аз вярвам, че е дошло времето „обикновените“ хора да имат „необикновени“ убеждения. Ние се намираме в процес на еволюция и еволюцията се състои в това, че хората, благодарение на новата наука, се учат да приемат себе си като творци, притежаващи голяма сила.
За достигането на нашите общи мечти за щастие е необходимо 6 милиарда души, всеки със своите стремежи и желания, да се обединят в мечтата за хармония, здраве и щастие. Тогава мечтата ни ще се осъществи – светът ще стане прекрасен веднага.

– Брус, вие в какво вярвате?

– Всичко е много просто – моите убеждения са основани на новата физика и новата биология, на древните тайнства и древните пророчества. Като съберем всичко това, ще се получи онова, в което вярвам – че планетата Земя е Рай и ние имаме забележителната възможност да бъдем тук, на тази планета, и да творим. В това вярвам.
Всеки човек има своя представа за Рая. Ако искате да попаднете в рая, то това е по-скоро място, което сами можете да сътворите за себе си и в него да има всичко, което желаете.

Аз вярвам, че ние вече живеем в рая.

ocean-sunset-hd
Според мен раят е материално място, което е в разрез с общоприетата представа, че той е енергийно духовно пространство.
Когато ние влизаме в този свят, ние се заселваме в своеобразен „виртуален“ механизъм – това е нашето тяло. Тялото има зрение, слух, обоняние, осезание, а тялото има емоции – страх, любов и т.н. Когато живеем в тялото си, ние получаваме информация от обкръжаващия ни физически свят. На лекциите, които водя, винаги казвам: „Ако вие сте дух, то кажете ми какъв е вкусът на шоколада?“ Духът просто не знае какво е шоколад, защото ние получаваме усещането от шоколада на клетъчно ниво, когато нашите клетки преобразуват химията в чувства.

Затова имаме чувства. Какво би бил залезът, ако ние бяхме само духове, без очи? Никога нямаше да знаем, защото не бихме го видели.

Така внезапно човек осъзнава, че целият наш жизнен опит идва от нашето тяло – ние живеем и имаме възможност да чувстваме и познаваме този свят, благодарение именно на тялото.

 

Нашето тяло умее да обича и да се разочарова, да се радва и да се смее, знае какво е хармония и сладост, усеща топлината и т.н. Всички тези възможности получаваме, когато живеем в тяло.
Вярвам, че мястото, на което съм имал възможността да дойда и творя, е това, което ме е радвало през целия ми живот – това е рай и аз постоянно го творя около себе си, опознавайки го и приемайки всичко ново. Аз творя сам себе си и света си – в това вярвам.

Както обичам да казвам, на всичко са ме научили клетките ми. Убеден съм, че тук е раят и всички хора живеят, за да създават щастие, радост, здраве, хармония и любов.

Има толкова много хора, които отлагат и пренебрегват прекрасен живот и си казват “Когато умра, когато премина оттатък, в Рая, тогава ще имам хубав живот.” И си мисля “Боже мой, как може да пропилееш цял един живот, чакайки нещо в бъдещето, докато то е точно тук и сега! Точно тук е мястото, където се намира Раят! Тук намираме любов, щастие, мир!” Просто трябва да опознаем системата си от убеждения, и начина по който тя сътворява живота ни. Не чакайте да умрете, за да се научите как да живеете!

– Какво мислите за възможните пътища на развитие, по които може да тръгне човечеството?

– Най-важното за човешкото развитие в днешния ден е знанието. Знанието е сила, която ни учи как сме устроени, как нашият разум контролира промените у нас, как разумът влияе на света около нас. Изобщо – това е знанието за себе си.
В този смисъл, можем да направим следния прост извод: знанията за себе си ни правят силни. В момента, черпейки от традиционната биология и медицина, ние имаме непълни и неверни знания за себе си, знания, които ни правят жертви и ние живеем като жертви именно заради тези знания.
Новите знания са знания, които ни дават сила да осъзнаем себе си, тъй като те оказват влияние не само на нас самите, но и на действителността, която ни заобикаля.
Еволюцията на човечеството ще прави грамадна крачка напред и ще ни разкрие концепцията за Едемската градина като място, където хората могат да се наслаждават на живота, където работят, но работата им не е наказание, а радост. Тази концепция ще ни помогне да сложим край на това, което все още правим сега – разрушаваме планетата и себе си.

Знам, че можем да се върнем в Едемската градина, това е реално и възможно, ако предоставим на хората знания за това кои сме ние в действителност и какво можем да направим.

Брус, благодаря ви за това интервю!

– Аз благодаря на вас и на читателите ви, защото именно новото виждане на читателите и техните мечти ще помогнат на този свят да се преобрази. И ако след като прочетат това интервю, започнат да мислят по друг начин, ще съм много щастлив и ще им бъда благодарен.

Интервю на Елена Шкуд за liveinternet.ru
Източник: psihobg.com  Превод: Анна Димитрова

Благодарим ви, че споделяте тази публикация чрез бутончетата отдолу. Нека стигне до повече хора, които ще имат полза от нея!

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

1 Comment

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.