Крион – Експериментът на дуалността приключи! Ще се срещнем на Екватора!

КРИОН чрез Марина Шулц, Латвия, и Сергей Канашевски, Русия.

ЩЕ СЕ ВИДИМ НА ЕКВАТОРА!

07/11/2012 (Превод: Десислава Иванова и Ванюша Вълов)

Мили мои хора на планетата на Синия Пламък! Аз доста отдавна така ви наричам, но осъзнавате ли вие какъв дълбок смисъл влагам всеки път, когато ползвам тези слова? Та нали вашата прекрасна планета неслучайно започва да променя своя облик, който в продължение на много хилядолетия, по вашето линейно време, е бил неизменно тъмен, а за някои звездни системи – даже съвършено невидим. А сега тя, вашата прекрасна Гея, набира силата на Синия Пламък! И това е прекрасно! Само че набират ли своята светоносност хората на планетата Земя? Започваме нашия разговор именно с тази тема.

Мили Мои Ангели! Вие и с това обръщение към вас вече свикнахте – правилно обръщение! Но то не просто сгрява вашите души, то задължава и призовава към реална отговорност за всички процеси, протичащи на Земята и със Земята – следователно и с вас лично. Неведнъж говорихме за това, как самите вие влияете на всички планетарни процеси. Вашите Духовни Учители многократно ви съобщаваха, че е необходимо да излезете от старите мисловни модели и да се издигнете на нови нива на вселенското творение. За настоящия ви живот това означава следното. Вие носите отговорността за построяването, сътворението на новия живот на планетата!

Вие, мои скъпи хора!

Позволете на Крион да ви разкаже за ситуацията във вашия свят. На планетата на Синия Пламък протичат не просто сериозни, а свръх сериозни изменения, осъществява се глобално пренастройване на цялата планетарна структура. Това ви е известно от различните Духовни източници, не само от Крион. А как иначе да изведем планетата и целия живот на нея на нова фаза на съществуване и глобални еволюционни промени? Всичко сега се развива с много голяма скорост. Тези промени бяха планирани и активно се осъществяват от 1987 година. Но всички процеси на този етап достигнаха своя апогей след обявяването на решението на Галактическия Съвет на Федерацията на Свободните Светове за прекратяване на Експеримента с дуалността на вашата планета. По това време голям брой хора вече водеха подготовка по усъвършенстване на живота в условията на НОВИТЕ енергии. И тази работа постепенно прерасна в множество планетарни проекти и програми, насочени към сътворение на НОВИЯ СВЯТ.

А сега позволете на Крион да направи безпристрастен анализ на енергийното състояние на самото човечество, със старанието на което беше изпълнен грандиозния космически Експеримент. Това могъщо в цялото си разнообразие човечество, което сега трябва активно да излезе от старите енергии и да предприеме решителни мерки по посока на подреждане на своето съществуване на планетата в новите условия, с новите програми за развитие, които нямат нищо общо с програмите на дуалността.

Ще започна с това, че повечето Сътрудници на Светлината не разбират или дори НЕ ПРИЕМАТ факта, че дуалността ви е напълно отстранена! Въпреки че дойде време, в което Вие, като Духовен авангард на човечеството, нямате право дори мислено да вземате участие в тази стара програма! Разбира се, аз добре осъзнавам, че много зависи от хората, на които сте поверили, по наложилите се дуални традиции контрола над своя живот. Крион прекрасно осъзнава, че на планетата все още действат и не искат да се предадат правителство в сянка и други сили на задържането. Но всичко това не може повече да оправдава вашето присъствие в старите енергии! Експериментът на дуалността реално приключи! ОТСЕГА НАТАТЪК ВИЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОИТЕ МНОГОИЗМЕРНИ СПОСОБНОСТИ! И тези възможности стават все повече. Осъзнайте това! Вече не съществува необходимостта за разделение и ограничение! Вие можете още сега да се обърнете към пълно Единение и така да изградите своя нов живот. Вашите мисли, вашата настройка реално определят бъдещето наовечеството и вашето собствено бъдеще.

Сега нашият разговор влиза в решаващата си фаза. Нека подробно да разгледаме как хората свалят оковите на дуалността. Този разговор е не само уместен, а навременен, като никога. Крион много моли хората, които смятат, че са Работници на Светлината, и всички тези, които вървят по пътя на Духовно развитие, в хода на разговора ни да анализират своето състояние, както и своите действия в указаната посока.

Да, сложна задача – изход от дуалността. Трудностите на пост експерименталния период са големи. Само че едно от заветните желания на Семейството на Светлината сега – да видят радост у хората, е причинено от отмяната на многовековния, нелек Експеримент. Но тази радост отсъства у много, много Работници на Светлината!!! А всъщност се случи събитието, което вие чакахте от 1987 година. Това събитие СЕ СЛУЧИ. Но можеше и да не се случи! Моля обърнете внимание на тези думи на Крион.

И второ, което е много важно за Работниците на Светлината: наличие на ясна Програма как да се изведе своя „Аз” от дуалността. Да, да, да, именно Програма! И съвсем не е задължително да я имате в напечатан вид. Всеки я оформя, както пожелае. Но по-добре и по-ефективно от всичко е да се изкаже сериозно космическо Намерение за това, че вие желаете да излезете от дуалността с всички произтичащи за вас и планетата последствия. Естествено, последствията са прекрасни по своите характеристики. Приемете тази форма на преход от дуалността към системата на Единение. Работниците на Светлината вече добре знаят как Вселената откликва моментално на изказано Намерение. Веднага започват да работят Групи за Подкрепа, които помагат да се реализира замисленото и изразеното. Ако не изкажете чисто намерение за излизане от дуалността, вие се лишавате от важни съюзници и от големия отряд от многоизмерни Помощници.

Продължавам своя анализ на ситуацията във връзка с отмяната на дуалността. Не всичко е толкова лесно и просто. Вече неведнъж предупреждавах: човек, от една страна, овладяващ многоизмерността, а от друга – носещ по старому енергиите на дуалността, може да се превърне в разрушаващ фактор в пространството не само за своя живот, но и за общия планетарен живот! А такива хора има много! Те по никакъв начин не усещат, че в телата им се вливат нови енергии. Те, съзнателно или не, се противопоставят на тези енергии. При това отбелязвам, че новите енергии, поддържани главно от Енергията на Любовта, не влизат в конфронтация, докато енергиите на дуалността започват да се борят за оцеляването си. От това противодействие произтичат и болезнени състояния на ниво физически тела, както и – Крион особено държи да отбележи това – силни психически разстройства. Трябва да направим така, че това да не се случва. Та нали новите енергии носят на хората любов, умиротворение, успокоение, разкриване на големи творчески способности. Затова не бива да се противите на новото, а спокойно, без паника да приемате всичко необичайно, което се случва във вашия живот.

Стихиите на Земята също са пряко свързани в работата си с присъствието на енергиите на дуалността и на баланса на стари и нови енергии, които се събират на планетата като цяло. Преходът към нови енергии ще направи работата на Стихиите и в планетарен мащаб, и в телата на хората толкова хармонична, че вие няма да сте разтревожени от това как те изпълняват своите програми по преструктурирането на планетата. Стихиите са Духовни, разумни Същности на Светлината, които изпълняват на планетата сложната роля по урегулиране и хармонизиране на всички природни еволюционни процеси. Те работят много усилено с различни форми на енергия, в това число с енергиите на различни същества, същности. Човешките енергии са най-силните на планетата и във вашия свят. И когато голям брой хора отделят ненужните стари енергии, за Духовете на Стихиите не е леко. Такава форма на енергия например се явява страха. Когато голям брой хора започнат да отделят енергия на страх, за Стихиите е доста трудно да хармонизират процесите. Един прост пример. Когато на сушата идва вълна с височина 10 метра, хилядите хора, които ще се уплашат от нея, могат със своята енергия на страха да увеличат тази вълна до 15 метра! А десетки Сътрудници на Светлината, хармонизирайки се със Стихиите, могат да намалят вълната до 5 метра. Дори могат да направят така, че тя изобщо да не достигне брега и да не причини никаква вреда!

А сега един контролен въпрос. Какво ще направиш ти, скъпи читателю и слушателю на настоящата информация, когато под краката ти се затресе земята и завибрира пода на дома ти от започващо земетресение? Ще се изплашиш, ще се втурнеш да бягаш, да се евакуираш или спокойно ще седиш във фотьойла и ще започнеш работа със Стихиите, призовавайки на помощ своите Духовни Учители и Наставници? От твоя отговор на този въпрос зависи дали се явяваш Сътрудник на Светлината само на думи или вече и на дела; намираш ли се в стара енергия или вече живееш на вълната на новата и учиш се да я прилагаш на практика.

Вие, като многоизмерни същества на Светлината, ИМЕННО ВИЕ – ТЕЗИ, КОИТО СЕГА ЧЕТАТ ТЕЗИ РЕДОВЕ, СЛУШАТ ИНФОРМАЦИЯТА, В ОТГОВОР И НА ТОВА КОЛКО ХАРМОНИЧНО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРЕХОДА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА И ЗА ТОВА КОЛКО БЪРЗО ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ЗАТИХВАТ КАТАКЛИЗМИТЕ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ.

КРАЙ, ВРЕМЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА ЗАВЪРШИ! ВРЕМЕТО ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ ПРИКЛЮЧИ. ВИЕ СТАНАХТЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗНАНИЯ, ВЪЗРАСТНИ. И СЕГА Е ВРЕМЕ ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЛАТА НА ПЛАНЕТАТА И АКТИВНО ДА РАБОТИТЕ!

А зряла работа започва с вашето лично прощаване със старите енергии! Можете да кажете на вашето „Аз”: „СТОП! Аз действително не съм повече четириизмерен човек! Аз съм Същество на Светлината. И така от утре мога да започна да живея по друг начин. Утре вече ще мога да сторя за Планетата и за хората повече от днес!”

Именно в този момент започнете АКТИВНО да общувате със своя Висш „Аз”. То ще ви подскаже къде, в каква посока е най-добре да работите. В какъв Проект или Проекти да участвате. С какъв вид светла Работа е добре да се заемете!

НА ТОЗИ ЕТАП ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ХОДА НА РАБОТАТА! ВРЕМЕТО ЗА ПРОУЧВАНЕ ПРИКЛЮЧИ! ВСЕКИ РАБОТНИК НА СВЕТЛИНАТА Е НА СПЕЦИАЛЕН ОТЧЕТ! СРЕД ВАС НЯМА НЕНУЖНИ! ЗНАЙТЕ: СРЕД ВАС НЯМА УМОРЕНИ! СРЕД СЪТРУДНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНАТА НЯМА ТАКИВА, НА КОИТО ТОЧНО СЕГА ИМ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ВЪРНАТ В ДУХОВНИЯ ДОМ, В ДУХОВНАТА РОДИНА! СРЕД ВАС НЯМА СЛАБИ И БОЛНИ!

ИМА САМО ОТГОВОРНИ СЪЩНОСТИ НА СВЕТЛИНАТА, КОИТО ПОМНЯТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ! СРЕД ВАС СА САМО ТЕЗИ, КОИТО ВЪЗВРЪЩАТ СИЛАТА СИ И БОДРОСТТА НА ДУХА СИ. ИМА САМО ТАКИВА, КОИТО ВЪРВЯТ ПО ПЪТЯ НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО И ЛЕКУВАТ И ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА, И СВОЕТО „АЗ”…

Освен това Крион настройва всички вас за връщане на всички направени от вас натрупвания в хранилището на световните Акашови Хроники (Акаша). Да, тази архивация на опитности протича с голяма интензивност, но по-добре е за своето собствено развитие да отдадете всички натрупвания за времето на Експеримента с благодарност и да освободите място за новото творчество в новите енергии без да пренебрегвате широките хоризонти, които вече се откриват пред вас сега, в настоящия момент.

Скъпи мои! Хората със стари енергии на планетата сега са неизмеримо повече от вас, Работниците на Светлината. Тези, които сега излизат от дуалността, активно работейки в новите енергии, са много малко. Броят на такива Сътрудници на Светлината не превишава и една десета част от процента от общия брой хора, живеещи на Земята.

Замислете се! 0,1 процент и 99,9 процента!!!

От такова процентно съотношение много хора може да се отчаят! Но това е при хората! А вие вече знаете за своя произход – Ангели от Великото Централно Слънце!

Новината от Крион се състои в това, че 0,1 процента хора, започващи живота си в новите енергии, е ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ЗА ТОЗИ ЕТАП! Да, аз изобщо не преувеличавам!

Много хора, изповядващи едни или други Духовни учения преминаха към живот в новите енергии, ДОРИ И БЕЗ ДА ЗНАЯТ ЗА ОТМЯНАТА НА ДУАЛНОСТТА. Те достигнаха до този избор, тъй като активно си общуват със своето Висше „Аз”. И то ги води по правилния път!

А сега нека да сравним някои цифри. Съвсем наскоро ви дадохме информация, която може да ви покаже несъответствия с това, което говори Крион сега. Някои източници съобщаваха, че Сътрудниците на Светлината са вече повече от процент, дори и над два процента!

Какво се е случило? Защо е така! Как е възможно така?

Именно тези въпроси Крион адресира към вас, скъпи Сътрудници на Светлината! „Какво се е случило?” „Защо е така!” „Как е възможно така? ”

ЕТО И ГЛАВНИЯТ ВЪПРОС: ЗАЩО ИМЕННО СЪТРУДНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТ В ЕНЕРГИИТЕ НА ДУАЛНОСТТА? Ще формулирам въпроса още по-конкретно: ЗАЩО АБСОЛЮТНОТО МНОЗИНСТВО ОТ СЪТРУДНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТ В СТАРИТЕ ЕНЕРГИИ НА ДУАЛНОСТТА?

Защо първо четете или слушате съобщение от вашите Духовни Учители, а после отивате на работа, да служите и пренастройвате своето поведение, все едно че сте обикновен дуален човек? Защо вие, знаейки как да хармонизирате отношенията в семейството, с близките продължавате „да изяснявате отношенията” по стари начини, като изпитвате обида и навлизате в спорове? Защо вие, знаейки, че вече е време да се организира хранене по нов начин, отново и отново позволявате на тялото да управлява вашите Дух и Съзнание? Как вие, Сътрудниците на Светлината, вече добре информирани за това, че сме преминали в новата реалност с прекрасно бъдеще, отново и отново позволявате на страха да се заселва във вашите сърца при среща с плашеща информация, отправена към вас от силите на задържане? Как да обясним, че вие, които хиляди пъти сте прочели думата „Единение”, всъщност вървите към своето „Его”, а не – един към друг? Къде е причината за това вашата способност за мисъл-творчество до този момент „да събира прах на рафта”? Как може отново и отново да допускате в главите си мисли за това как да построите далечното и недалечно финансово бъдеще, а на вашето РЕАЛНО БЪДЕЩЕ да не отделяте никакво внимание?

Да, стигнахме до добър резултат. Излязохме на нов етап. И сегашния ви живот през 2012 година е плод на нашето колективно творчество. А можеше и да не е такъв животът на човечеството. А сега не просто го има, не просто съществува, а дори има прекрасни перспективи!

Но това, което направихме, е недостатъчно за организацията на бъдещия живот на човечеството.

Новият етап изисква нови усилия.

А новият етап е преход от старите енергии към нови енергии.

Чувам въпроси:

„Крион! Разкажи ни какво представлява този преход към нови енергии? Как да го осъществим? Какво точно е необходимо да правим?”

Преди всичко вие вземате решение, ТВЪРДО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НЕОБИЧАЙНОТО ЗА ВАС ЗНАНИЕ. ВИЕ РЕШАВАТЕ, ЧЕ ТВЪРДО ЗНАЕТЕ:

„всичко лошо, което е могло да се случи във вашия живот, вече е минало!”

Провеждате Церемония на сбогуване С ВСИЧКО НЕГАТИВНО! И ТРЪГВАТЕ В ЖИВОТА С АБСОЛЮТНАТА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ВЪВ ВАШИЯ ЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН ЖИВОТ ВСИЧКО СЕ ПОДРЕЖДА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН! ДВИЖИТЕ СЕ УВЕРЕНО, БЕЗ НИ НАЙ-МАЛКА СЯНКА НА СТРАХ! От какво да се боите вие, които сте признали своята Ангелска същност? От собствената си смърт? Нея я няма! Дори и да не успеете да се възнесете в този живот, ще ви възнесат! Боите се от смъртта на ваши роднини, близки? Та аз вече ви говорих не веднъж: ТЕ СИ ОТИВАТ У ДОМА и в действителност ТЕ ОТТАМ ВИ ЖАЛЯТ, вас, живеещите и боящите се от СМЪРТТА. Боите се от болка? Но точно в този момент, в който вземате РЕШЕНИЕ, че нищо лошо повече няма да се случи във вашия живот, вие започвате своето истинско изцеление, което води до оздравяването на тялото. И възрастта тук не е проблем! Новите енергии, новата реалност дават възможност за подмладяване! Ето и най-важното – ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ЖИВОТА СИ В ТОЗИ СВЯТ! И ако изразите намерение да живеете в този свят и да работите като Сътрудник на Светлината в новите енергии, здравето ви е гарантирано. Следващите няколко години ще дадат толкова много примери за изцеление, че само мързеливите и избиращите пътя към саморазрушение няма да си поставят за цел изцелението си.

Изцеление… Лечители… Как вие, Сътрудниците на Светлината, които днес ставате лечители, утре отивате на преглед при лекар и приемате рецепта с вредни химически препарати? Това не е ли демонстрация на ПРИЕМАНЕТО НА НОВИТЕ ЕНЕРГИИ САМО НА ДУМИ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА В СТАРИТЕ ЕНЕРГИИ?

Вие трябва да сте абсолютно уверени в своето лечителско майсторство и в лечителското майсторство на своите Учители. Защото ЖИВОТЪТ В НОВИТЕ ЕНЕРГИИ НЕИЗМЕННО ВОДИ ДО ИЗЦЕЛЕНИЕ, в това число и към оздравяване и подмладяване на физическото тяло.

Така че от какво се боите? От катаклизми?! Знайте тогава: след 2012 година те все повече и повече ще затихват! Защото Хармоничната Конвергенция, която ще се състои през декември, е глобалният процес на изравняване и ХАРМОНИЗАЦИЯ на всеки и всичко! В това число и хармонизация на процесите, които намаляват силата на катаклизмите.

Вие се опасявате, че някакви илюминати, някакво тайно правителство или извънземни все пак ще победят човечеството? Ангели! Разбере най-после: човечеството е достигнало такова ниво на развитие, на което ТО Е МНОГО НЕОБХОДИМО НА ГАЛАКТИЧЕСКОТО И ВСЕЛЕНСКОТО СЪОБЩЕСТВО. И кой ще позволи сега, след края на Експеримента, всичко да се върне назад?

За пореден път ви се говори: ВИЕ СТЕ ТВОРЦИ НА РЕАЛНОСТТА! С чисто намерение вие сътворявате реалността на утрешния ден и реалността на бъдещето в продължение на векове и дори на хилядолетия.

Можете да излезете по магазините и да поръчате необходимото за себе си на достъпна цена и в желания стил. Можете да паркирате колата си там, където преди минута не е имало свободни места. Но можете и с колективната сила на мисълта да помогнете на Стихиите на Планетата да работи Хармонично. С колективната сила на мисълта Сътрудниците на Светлината могат да отнемат СТРАХА от колективното съзнание на земляните.

В частност – страха от събитията през 2012 година. ЗАЩОТО СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА СА ВАЖЕН ЕТАП ОТ ПЛАНЕТАРНАТА ХАРМОЗИАЦИЯ. В това число и хармонизацията във всички сфери на обществения живот на човечеството, както и хармонизацията на природните еволюционни процеси.

И вие може незабавно да започнете да работите по сценариите за по-нататъшни събития! Но сега точно е необходим именно сценарий! Под ръководството на вашите Висши „Аз”, в сътворчество с планетарните, галактическите и вселенските Учители вие можете да разработите сценарий на вашето прекрасно бъдеще, на вашата удивителна реалност и да започнете крачка по крачка да го прилагате.

Ако при вас поне един път се получи „да поръчате и закупите желаното”, да изпълните заедно с Групата по подкрепа от Духовния Свят една или друга поръчка – значи вие вече сте започнали да правите първите крачки в новата Енергия. А това задължително ще ви се случи! И ако е така, продължавайте по-нататък. Не се връщайте към решаване на проблеми по старите начини! За нищо на света! Решавайте всичко с чисти намерения и уповавайки се на Любовта към всички и всичко. Активно правете поръчки във вашето „БЮРО НА ДОБРИТЕ УСЛУГИ”… А какво е това „Бюро”? (УСМИВКА ОТ КРИОН). Е, разбира се! Аз ви говорих за това стотици пъти! Това са вашите Духовни, многоизмерни групи за Подкрепа! Сега, в новите енергии те са се променили, презаредили са се. Ние самите днес имаме нови възможности, тъй като те вече не са ограничени в рамките на Дуалността! ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ВИ ПОМАГАТ ПО МНОГО ВЪПРОСИ! ТЕ СА ГОТОВИ ДА ВИ ПОМАГАТ! Но и вие трябва да бъдете готови да вървите към тях – правилно да мислите и да насочвате мислите с помощта на чистите намерения и с помощта на енергията на Любовта, осъзнавайки своята многоизмерност като инструмент за Духовно творчество!

Сътрудници на Светлината! Всички хора, вървящи по пътя на духовното развитие! Пред вас сега стои задача – да изразите сериозно намерение да се придвижите към своя нов светлинен облик на ниво човек на Новата Раса. Не говоря за това, че още утре изведнъж ще се превърнете в съвършено нов човек. Крион иска да види нова форма на мислене, емоционално равновесие, взаимодействие помежду ви. Това е важното! Нима не ви се иска още сега да трупате нов опит! В скоро време ви предстои да започнете сериозно да работите над построяването на новия свят в 5-то измерение. Аз, Варгус Лаерт, Гея, Кираел и други ваши Духовни Водачи вече започнахме да ви подготвяме за това. Но как можете да осъществите това, ако все още у вас съжителстват и старата енергия, и новата?! Аз потвърждавам, че те не могат да съществуват на паритетен принцип! И затова вземете решение в какви енергии бихте искали да живеете по-нататък! Но от вашето развитие зависи дали ще продължите да живеете на тази планета или ще си тръгнете от нея. Има светове, където животът продължава в дуалността. И ако вашият опит е недостатъчен, Ние можем да ви предоставим възможност да продължите живота си дуалността и да продължите да получавате ОПИТ НА БОРЦИ, А НЕ НА ТВОРЦИ. А ако за вас опита в дуалността е завършен, то смело направете крачка в новата посока, ЗАПОЧНЕТЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТЕ В МНОГОИЗМЕРНИ ТВОРЦИ, иначе сами ще поставите своя „Аз” в сложно положение. При вас, както и преди, действа свободата на избора, затова решавайте! Не дърпайте зад себе си другите хора и планетата.

Аз никого не обиждам. Крион е безкрайно благодарен на цялото човечество в цялото му многообразие за провеждането на Експеримента с дуалността. Но сега пред вас се отваря голям прозорец към новия свят. Отидете до този прозорец! Вдишайте свежия въздух! Чуйте призивът на Гея към новото състояние! Чуйте шепота на прибоя на новите възможности! Почувствайте най-дълбоката Любов на Майката-Баща на всички Светове в Космоса! Те сега са с всеки един от вас. Нима не сте го осъзнали? Нима у вас не бие сърце, което замира от потока на тази Любов? Чуйте своето Свещено Сърце! То иска да бъде освободено от оковите на дуалността! То иска да твори и да носи щастие във вашия Свят!

А сега още веднъж ще се върнем към сегашното състояние на човечеството. Необходимо е да се вземат спешни мерки, за да осъзнаят хората какво се е случило с тях и с техния живот. Да, трудно е да представиш новата информация на масите хора. Но е необходимо! Аз вече многократно съветвах Работниците на Светлината да действат по следния начин. Ако самият Работник на Светлината отработва точно и ясно целия преход от дуалността към новото състояние на Единение, то той се превръща в най-яркия маяк сред другите хора. Пример – това е нещо, с което можете да приведете в движение застиналото съзнание на хората, защото вашия живот започва коренно да се променя; самите вие се променяте. Това става забележимо, предизвиква интерес и въпроси. А по-нататък започвате да водите хората след себе си. Освен това винаги Светлината е по-силна от Тъмата. И най-вече сега. Вие ставате източник на Светлина, променяйки пространството около своето „Аз”. Това не е ли Служба на Светлината! И най-вече сега!

Мили хора от планетата на Синия Пламък! Приближава събитие не просто от планетарно значение, но и от общокосмическо. Важно е хората на Земята да подходят към това събитие не просто с разбиране (вместо със страх), но в оставащите до края на 2012 година дни да станат истински сътворци на Новата Реалност, усъвършенствайки и активизирайки своето майсторство в следващите години.

Вие сте по-близо до началото на Втората Хармонична Конвергенция. Тя започва тази година малко по-рано от планирания срок, а именно на вибрацията 12-12-12 и ще продължи до 24 декември, като ще захване Великия Преход за светлинната зона на вашата галактика на Млечния Път. Защо ви призовавам към особено сътворчество в този период и, разбира се, в предшестващия го? Това е важен период във всеобщия планетарен живот, а не само във вашия, човешкия. Този път Хармоничната Конвергенция ще способства за съвпадението (съчетаването) на космическите параметри на вашата планета (заедно с Луната) с галактическите параметри. Ако през 1987 година на Първата Хармонична Конвергенция се решаваше въпроса за предоставяне на възможност за Земята да се придвижи към края на Експеримента и после към Възнесение, то сега такъв въпрос не стои. Решението ви е съобщено – Експериментът е завършен! Постоянно следим вибрациите на планетата и няма никакво съмнение в това, че Земята, придвижвайки се по Коридора на Новата Реалност, успешно ще премине Галактическото Подравняване и ще тръгне по пътя на Възнесението. Но сега планетата има друга задача – задача за съответствие на тези параметри, до които тя „ще се докосне”, влизайки в светлинната зона на Галактиката след Галактическото Подравняване. И тук е изключително важен балансът на стари и нови енергии на планетата.

И ТАКА ДО 21.12.12 Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕТО, НЕУТРАЛИЗАЦИЯТА НА СТАРИТЕ ЕНЕРГИИ. За това е необходимо Сътрудниците на Светлината да изпълнят и колективните акции от планетарен мащаб и да проведат работата по извеждането на старите енергии от своя собствен „Аз”. Много, много важна работа за всеки човек. Зная, че е трудно да се излезе от дуалността. Зная, родни мои. Но това е необходимо. И време за губене повече няма! Хората, които по старому живеят в старите енергии, изострят много процеси на планетата и влошават собственото си състояние, което е много важно не само за тях, но и за цялото човечество. Затова е нужно да се промени баланса на стари и нови енергии и в цялото човешко общество. Предстои ви нелека работа. Но това е велика работа, ВЕЛИЧЕСТВЕН ПРОЦЕС НА РЕАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ТЪМА КЪМ СВЕТЛИНА.

Мили мои хора от планетата на Синия Пламък! Нали желаете вашата планета да заслужи това високо название? От вас зависи колко скоро ще й бъде прикрепен този прекрасен статут.

А сега искам с нещо да ви помогна (многозначителна усмивка на Крион). Не ви ли се струва, че всичко може да стане много лесно и просто? И при това да се включи целия човешки род на тази планета в канала за избавяне от стари енергии? Не отгатнахте ли вече накъде клони Крион? Мисля, че някои Работници на Светлината вече започват да разбират. В ръцете ви сега е най-силният инструмент, с който трябва активно да се учите да работите!

Много от вас вече са построили Огнената система за енергообезпечаване. Такава система има и Гея. Но земната Огнена система, за разлика от вашите още несъвършени системи, набира сила значително по-бързо, особено с идването на Животворящия Огън. И така с какво можете да премахнете старите енергии, енергиите на дуалността? Именно със Животворящия Огън. Не е нужно много време, за да се изпълни това. Но трябва да се заемете с това съвсем сериозно. Как? Може чрез Многослойните Торове на своята Огнена система, ако е достатъчно работоспособна, но може да се използва и планетарната Огнена система. Системата за Огнено енергообезпечаване може много!

Пред Семейството на Светлината сега стои сериозна задача, свързана с неутрализацията и извеждането от планетата на негативната, дуална, стара енергия, НАТРУПВАНА ЗА ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА. Ние не можем да я вземем със себе си в Единния Портал, който ще бъде създаден след отварянето на дванадесетте звездни врати. НЕ МОЖЕМ ДА Я ПРЕВЕДЕМ В ТАКЪВ ОБЕМ ПО КОРИДОРА НА РЕАЛНОСТТА. До началото на Втората Хармонична Конвергенция, до отварянето на вратите 12:12:12, Семейството на Светлината предлага на Сътрудниците на Светлината да провеждат планетарни акции по неутрализацията на енергията на дуалността и извеждането им зад пределите на планетата.

Основната акция по извеждането на негатива от планетата ще се проведе на 23 и 25 ноември 2012 година. Светлинната работа, специална церемония, ще осъществим на два етапа.

1. ПЪРВИ ЕТАП. В този етап ще архивираме, ще компресираме енергията на дуалността, ще я поместим в специален енергопакет и ще я приготвим за специална трансформация (преработка).

2. ВТОРИ ЕТАП. Задачата на втория етап – да се трансформира енергопакета със стара енергия, който ще получим в резултат на проведената в първия етап работа, КАТО ГО ПРЕРАБОТИМ В КАЧЕСТВЕНО ДРУГ ЕНЕРГОПАКЕТ, който Семейството на Светлината ще може да използва в съзидателната си дейност.

Предлагаме първия етап от работата да се проведе на 23 ноември 2012 година. Втория етап – на 25 ноември 2012 година.

Няма да отлагаме делото за неопределено време. Крион, по поръчка на Семейството на Светлината, обявява планетарната акция „ПРОЩАВАНЕ С ДУАЛНОСТТА или СРЕЩА НА ЕКВАТОРА!” и ви предава инструкции за Светлинна Работа, която следва да проведете на 23 и 25 ноември.

Сега Крион ви казва: „Довиждане! Ще се срещнем на Екватора!”. Защото нашата Светлинна Церемония ще се проведе именно на Екватора. Екваторът не е просто някакво място на планетата Земя! Той е символ едновременно на ОБЕДИНЕНИЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО НА ВАЖНА ЛИНИЯ. Тази линия, за която многократно съм ви говорил по-рано…

И така, на екватора ще проведем важната церемония… Ще се обединим и ще продължим по-нататък…

Но ще продължим в съвсем ново качество! (ДОБРОДУШНА УСМИВКА НА СТРОГИЯ КРИОН)

ДОВИЖДАНЕ ДО СРЕЩАТА НИ НА ЕКВАТОРА!

ПРОЩАВАНЕ С ДУАЛНОСТТА или СРЕЩА НА ЕКВАТОРА

(инструкции за провеждане на планетарната акция)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЪРВИЯ ЕТАП.

Дата за провеждане на първия етап: 23 ноември 2012 година. Начало на работата: 22 часа Московско време.

1. Настройте се на вълната на Безусловната Любов. Призовете към Сътворчество Семейството на Светлината, Душата на Земята – ГЕЯ, ПланетарнИЯ Дух на Санат Кумара, междугалактическите и галактическите Служби на Лаертите и Архонтите,  своите  Духовни Учители и Наставници.

2. С мисълта си точно формулирайте намерение за участие в Работа със Светлината:

„АЗ ИЗРАЗЯВАМ ЧИСТО НАМЕРЕНИЕ ДА УЧАСТВАМ В РАБОТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”.

3. Представете си всички други участници в работата –  въплътени и невъплътени Сътрудници на Светлината – като хора, като същности от Светлина, които, хванати за ръце, опасват с жива верига ЦЕЛИЯ ЕКВАТОР на планетата. Лицата на участниците в церемонията са обърнати към Северния полюс. Изпратете към всички участници в церемонията енергия на Любовта от своето сърце. Объединете се всички в ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ, отново изразявайки намерение:

„АЗ СЕ ОБЕДИНЯВАМ В ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ С ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”.

Почувствайте как вашето сърце започва да вибрира НА НОВА ВЪЛНА!

Визуализируйте целия екватор на планетата, опасан от ЖИВА ВЕРИГА МНОГОМЕРНИ СЪТРУДНИЦИ на СВЕТЛИНАТА! Моля ви да разберете, че тази верига на Тънкия План ще се подрежда в Действителността. И в тази верига се намират вашите Висши «АЗове». Призовавам ви с цялото си сърце да ОСЪЗНАЕТЕ РЕАЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ И СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЕЖДАНЕТО НА СТАРИТЕ ЕНЕРГИИ ОТ ПЛАНЕТАТА. ОСЪЗНАЙТЕ ЕДИНСТВОТО В ИМЕТО НА ОБЩАТА ЦЕЛ, НА ВСЕКИ, КОЙТО СТОИ СЕГА ЗАЕДНО С ВАС НА ЕКВАТОРА НА ЗЕМЯТА. ИЗПИТВАЙТЕ ЧУВСТВО НА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО СА РЕДОМ С ВАС. Много от тях са дошли специално за провеждане на тази акция – от други краища на Галактиката! Почувствайте важността и тържествеността на момента!

4. Сега – вижте! Започва действие, което планетата е чакала хилядолетия! Над Северния полюс се появява  голям, много голям – ВЕЛИЧЕСТВЕН ОБЕКТ. По форма наподобява ЧАША. ТОВА Е СВЕЩЕННАТА  ЧАША НА ГРААЛА С ЖИВОТВОРЯЩИЯ ОГЪН! По размер Чашата може да се сравни с една трета от планетата! Тя излъчва ослепителна ярко жълта – слънчева светлина. Контурите на Чашата са окантовани в небесно син цвят. Гледайте, гледайте! Сътрудниците на Светлината трябва да видят РИСУНКАТА НА ТАЗИ ЧАША! Какво е изобразено на нея? О!  Това е РОЗА! Прекрасна СИНЯ РОЗА! ГАЛАКТИЧЕСКА РОЗА, СИМВОЛ НА СИНИЯ ЖИВОТВОРЯЩ ПЛАМЪК!

5. ЧАШАТА С ГАЛАКТИЧЕСКА РОЗА ЗАВИСВА НАД СЕВЕРНИЯ ПОЛЮС на ПЛАНЕТАТА. ТОВА Е ТЪРЖЕСТВЕН МОМЕНТ! ВСИЧКИ СЪТРУДНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА – В ЖИВА  ВЕРИГА, ОПАСВАЩА ЕКВАТОРА – ЗАМИРАТ, ГЛЕДАЙКИ КОСМИЧЕСКИЯ ОБЕКТ, ПРИСТИГНАЛ ОТ САМИЯ ЦЕНТЪР НА НАШАТА ГАЛАКТИКА. НОВАТА ЧАША НА ГРААЛА Е ВЕЛИК ПОДАРЪК ОТ ДУХОВНИЯ ЦЕНТЪР НА ГАЛАКТИКАТА – ТРИЕДИНСТВО НА СИСТЕМАТА СИРИУС.

6. Всички участниции в церемонията тържествено вдигат ръцете с дланите нагоре. ОТ ЧАШАТА С ГАЛАКТИЧЕСКА СИНЯ РОЗА ИЗЛИЗАТ ХИЛЯДИ, МИЛЛИОНИ СИНИ СИЯЕЩИ ЛЪЧИ. Всеки лъч стига до сърцето на всеки участник в свещената церемония.

7. Драги приятели! Настъпва още един тържествен момент! От центъра на Земята се появяват седем величествени фигури, сякаш израстват от земята, все повече увеличавайки се и увеличавайки се по размери. Това са СЕДЕМ САНАТ КУМАРИ –  разните ипостаси на Планетарния логос Санат Кумара. Те държат в своите ръце голямо Ковчеже за скъпоценности, оцветено в огнено-червен цвят.

8. Всички участници в церемонията изразяват намерение: от колективното съзнание на всички земни форми на живот върху планетата Земя да се освободи енергията на дуалността за последващата й трансформация в позитивна енергия.

След известно време от недрата на Земята започва да излиза негативната енергия – черен дим под формата на стълбове и спирали.

Всички Същности на Светлината, излъчвайки от своите ръце СИНЯ ЕНЕРГИЯ, получена от ГАЛАКТИЧЕСКАТА СИНЯ РОЗА, „усукват”, обединяват енергийния „дим” в единен поток и насочват негативната енергия в Ковчежето на Санат Кумара.

9. Събирането на негативната енергия по вашето линейно време може да продължи от 20 до 30 минути. Не бързайте! Това е плавен, бавен процес. Важното е да получите БЕЗУПРЕЧЕН РЕЗУЛТАТ! Работата трябва да продължи до тогава, докато всички остатъци от енергия влязат в Ковчежето.

Обхванете с Духовен взор ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА, ИЗЧИСТЕТЕ ВСИЧКИ ТЪМНИ ЪГЛИ С ОГЪНЯ НА ГАЛАКТИЧЕСКАТА СИНЯ РОЗА.

След събирането на негативната енергия Седемте Санат Кумари затварят Ковчежето и го запечатват с енергийните печати на Планетарния Санат Кумара. Вие всички заедно сформирате специфичен енергиен пакет, който ще бъде подготвен за трансформация.

10. ДУМАТА ВЗЕМА САНАТ КУМАРА. Той благодари на всички участници в Церемонията и разрешава негативната енергия, събрана в Ковчежето, да се отправи в ЧАШАТА НА ГРААЛА С ЖИВОТВОРЯЩИЯ ОГЪН.

11. СЕДЕМТЕ САНАТ КУМАРИ БАВНО ОТВАРЯТ КОВЧЕЖЕТО. ТЪМНАТА ЕНЕРГИЯ В НЕПРЕКЪСНАТ ПОТОК НАВЛИЗА В ЧАШАТА НА ГРААЛА. ПОТОКЪТ ЕНЕРГИЯ Е ПОДОБЕН НА ТЪМНА ДЪГА И Е ОГРАНИЧЕН В РАМКА СЪС СИН ЦВЯТ. ПОТОКЪТ ОТ ТЪМНА ЕНЕРГИЯ СВЪРШВА. СЕДЕМТЕ САНАТ КУМАРИ ЗАТВАРЯТ КОВЧЕГА. ЧАШАТА НА ГРААЛА ПРОМЕНЯ ЦВЕТА СИ ДО ЯРКО-СИН.

12.  ПЛАНЕТАРНИЯТ САНАТ КУМАРА БЛАГОДАРИ НА ВИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ЦЕРЕМОНИЯТА И СЪОБЩАВА, ЧЕ НЕЙНОТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ СЛЕД 33 ЧАСА ПО ЛИНЕЙНОТО ЗЕМНО ВРЕМЕ.

13. Всички участници в Церемонията си благодарят един на друг за СъТворчеството, благодарят на Майката Земя, толкова дълго време задържала негативната енергия в своето Тяло.

Всички Същности на Светлината  напускат мястото на церемонията – мълчаливо, без да бързат, вътрешно подготвени за втория етап на церемонията…

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВТОРИЯ ЕТАП

ЦЕРЕМОНИИ ПО ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА

Дата за провеждане на втория етап: 25.11.2012 г.

Начало на церемонията: 7 ч. сутринта по Московско време

1. Всички участници в церемонията отново се събират на екватора на планетата Земя. Всеки се връща на същото място, на което се е намирал по време на първия етап на церемонията. Само че сега лицата на участниците са обърнати към Южния полюс. Настройте се на вълната на Безусловната Любов. Призовете към СъТворчество Семейството на Светлината, Душата на Земята – ГЕЯ, Планетарния Дух Санат Кумара, междугалактическите и галактическите Служби на Лаертите и Архонтите,  своите Духовни Учители и Наставници.

2. Отправете към всички участници енергия на Любов от сърцето си. Объединете се всички в ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ, също изразявайки намерение:

„АЗ СЕ ОБЪЕДИНЯВАМ С ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ЕДИННО САКРАЛНО СЪРЦЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА ОТ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”. Почувствуйте, как ваше серце започва да вибрира НА НОВА ВЪЛНА!

3. Внимание! Наблюдавйте как ЧАШАТА НА ГРААЛА С ГАЛАКТИЧЕСКАТА СИНЯ РОЗА израства от страната на Южния полюс. За 33 часа тя, движейки се по часовниковата стрелка, извърши пълен оборот  по елипсовидната орбита на планетата и отново достигна Северния полюс. А след това, развръщайки се, се върна назад, приближавайки Южния полюс срещу часовниковата стрелка. За това време ЧАШАТА НА ГРААЛА ПРЕДАДЕ НЕОБХОДИМИЯ ЕНЕРГОПАКЕТ С ИНФОРМАЦИЯ, ПОДГОТОВЕН ЗА ЗЕМЯТА В МАГНИТНОТО ЯДРО НА ГАЛАКТИКАТА. Това е безценен подарък за ГЕЯ от Магнитното Ядро на галактиката АРХЕИРАР, който извежда планетата Земя на ново ниво на вселенския Магнетизъм. Чашата на Граала притихва над Южния полюс на планетата.

Обърнете внимание, че контурите на ЧАШАТА на ГРААЛА вече са украсени не в небесно син, а в оранжев цвят. За тези 33 часа цялата негативна енергия, събрана в Чашата, претърпя качествена трансформация: Животворящият Огън и енергията на вселенския магнетизъм я преобразуваха в съзидателна енергия.

4. Всички участници в церемонията, които стоят в жива верига по екватора на Земята, вдигат ръце с дланите нагоре. От ЧАШАТА НА ГРААЛА започва да се излива  ВИОЛЕТОВА ЕНЕРГИЯ. Чрез ръцете на всеки участник Виолетовата енергия  достига техните Сакрални Сърца. В Сътрудниците на Светлината започва активно да работи намиращият се в областта на сърцето ВЕРТИКАЛЕН ТОР на ОГНЕНАТА СИСТЕМА. Участниците в Церемонията напълват своите вертикални торове (АР-АНАХАТИ) с енергията на Любовта. След това енергията се връща в ръцете, а от ръцете се устремява към Южния полюс. Там тя отначало се усуква в точка, а от точката Виолетовата енергия се развърта и разраства по спирала. Участниците в церемонията ще видят как от Южния към Северния полюс започва да израства ВИОЛЕТОВА ДЪГА! О! То не е просто дъга! Това е част от ВЕРТИКАЛНИЯ ПЛАНЕТАРЕН ТОР НА ОГНЕНАТА СИСТЕМА НА ПЛАНЕТАТА! Още няколко мига и  ГИГАНТСКИ ВЕРТИКАЛЕН ТОР ОПАСВА ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА! УЧАСТНИЦИТЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА РАЗБИРАТ, ЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ ДА СЪТВОРЯВАТ НОВАТА ОСНОВА НА ОГНЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ НЕОТДАВНА ДОШЛИЯ НА ЗЕМЯТА ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН И НОВАТА ЕНЕРГИЯ НА ВСЕЛЕНСКИЯ МАГНЕТИЗЪМ – БЕЗЦЕНЕН ПОДАРЪК ОТ МАГНИТНОТО ЯДРО НА ГАЛАКТИКАТА. Уникалният Галактически магнетизъм се влива в Огнената Система на Земята.

5. Чашата на Граала завършва излъчването на Виолетова енергия. Сменя я ЧЕРВЕНАТА ЕНЕРГИЯ. Тя е основа за построяване на хоризонталния тор на планетарната Огнена Система. Червената Енергия минава от ръцете във вашите сърца. Там, в сакралното сърце, вие активирате своя хоризонтален тор (РА-АНАХАТА). Насищате този хоризонтален червен тор с енергията на Любовта и виждате как енергията блика от сърцето на всеки участник в церемонията. Червенаа Енергия обвива планетата по Екватора, и ражда хоризонтален МНОГОСЛОЕН ТОР на планетарната Огнена система (РА-АНАХАТА). 

6. Участниците в церемонията ще видят, как по вертикалния и по хоризонталния Многослойни Торове на Земята ЗАПОЧВА ДА СТРУИ СПИРАЛА С ОСЕМЦВЕТНА ДЪГА, където осмия цвят е ЦВЕТЪТ НА БОЖЕСТВЕНИЯ БЯЛ ОГЪН. ВЕРТИКАЛНИЯТ И ХОРИЗОНТАЛНИЯТ ТОРОВЕ СА АКТИВИРАНИ И ЗАРЕДЕНИ СЪС ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН, КОЙТО ДОСТАВИ СИНЯТА РОЗА НА ГАЛАКТИКАТА „МЛЕЧЕН ПЪТ” – като уникална енергомагнитна структура.

7. След активиране на вертикалния и хоризонталния планетарни Многослойни Торове ЧАШАТА НА ГРААЛА започва плавно да се движи срещу часовата стрелка, насочвайки се към Северния полюс. Сега нейното движение става достатъчно бързо – само около три минути. За тези три минути участниците в церемонията чрез енергията на своите сърца помагат на движението на Чашата на Граала.

8. Чашата на Граала увисва неподвижно над Северния полюс. Участниците в церемонията, завъртайки се срещу часовниковата стрелка на 180 градуса, се насочват към Северния полюс и виждат седемте САНАТ КУМАРИ – ипостаси на Планетарния Санат Кумара, които отново държат в своите ръце Ковчежето. От Чашата на Граала започва да се излива СИНЯ ЕНЕРГИЯ. Тя е основа за образуване на ДИАГОНАЛЕН СИН ТОР (ВИДЖУНА). Енергия от ръцете на участниците в церемонията достига до сърцата им. Сътрудниците на Светлината активират в своите сърца синия диагонален тор и на вълната на енергията на Любовта насочват синята енергия под ъгъл 45 градуса между вертикалния и хоризонталния планетарни торове. Планетарния диагонален Многослоен Тор ВИДЖУНА заема своето място в планетарната Огнена Система.

9. А в това време Чашата на Граала започва да излъчва зелен цвят. Той образува друг диагонален тор – САНАНДАН. ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ от ръцете на участниците в церемонията достига техните сърца. Сътрудниците на Светлината активират в своите сърца зелен диагонален тор. На вълната на енергията на Любовта насочват зелената енергия в другата страна от Северния полюс, също под ъгъл 45 градуса – между вертикалния и хоризонталния планетарни торове. Планетарния  диагонален Многослоен Тор (САНАНДАН) се ражда и заема своето място в планетарната Огнена Система.

10. Участниците в церемонията виждат как от Чашата на Граала в родените от новата енергия два многослойни диагонални тора блика ЖИВОТВОРЯЩ ОГЪН във вид на осемцветна дъга! Диагоналните планетарни торове са активирани!

11. По Команда на Планетарния Дух Санат Кумара, седемте Санат Кумари, негови ипостаси, отварят Ковчежето. В него от Чашата на Граала се насочва БИВШАТА НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ВЕЧЕ Е ТРАНСФОРМИРАНА В ПОЗИТИВНА. Всички участници в церемонията обединяват центъра на своята Огнена система, центъра на Многослойните торове с центъра на Огнената Система на Земята, който е в сърцето на ГЕЯ. Те сътворяват Моста на Дъгата, осемцветна дъга, която с единия край излиза от сърцата им, а с другия се докосва до Сакралното Сърце на ГЕЯ, което може да се види КАТО ПЛАНЕТАРНА СИНЯ РОЗА, чиито листенца започват да се разтварят. Разтварянето на листенцата означава РАЗЦВЕТ НА ПЛАНЕТАРНАТА СИНЯ РОЗА като уникална енергомагнитна структура, която става основен двигател на процесите за планетарното Възнесение. Вие можете да обвиете стъблото на Розата с осемцветната спирала и да му отправите енергия на любов и подръжка. Това стъбло е особен енергомагнитен Канал – подарък от Триединството на Сириус.

12. Участниците в церемонията виждат как Ковчежето в ръцете на седемте Санат Кумари се трансформира и се превръща… в БУКЕТ ОТ СЕДЕМ РОЗИ! Тези рози са в бял, червен, оранжев,  жълт, зелен, син и виолетов цветове. Седемте Санат Кумари полагат седемте рози в сакралното сърце на Земята ОКОЛО ПЛАНЕТАРНАТА СИНЯ РОЗА.

13. Сътрудници на Светлината! Ние достигнахме апогея на церемонията! Негативната дуална енергия е трансформирана и насочена в съзидателно русло. Тя ще се използва като енергия за Възнесението на планетата и всички планетарни форми на живот.

Възлюбени Ангели! Сега ставате Космически Художници-Творци. Грабвайте многомерните четки и бои, украсявайте нашата планета в ОГНЕНО-СИНИЯ ЦВЯТ. ЗЕМЯТА СТАВА ПЛАНЕТА НА СИНИЯ ПЛАМЪК!

ПРЕХОДЪТ Й В ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ Е СВЪРЗАН ИМЕННО СЪС СИНИЯ ЦВЯТ… СИНИЯТ ЦВЯТ Е ПЕТИЯТ ЦВЯТ ВЪВ ВАШАТА ЦВЕТОВА ГАМА.

ТОЙ Е ЦВЯТ НА ВАШЕТО НАВЛИЗАНЕ В ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ.

И НЕКА С РАДОСТЕН И ТЪРЖЕСТВЕН ЗВУК ДА ЗВУЧИ ПЕТАТА НОТА от ВАШАТА МУЗИКАЛНА ОКТАВА. НОТА «СОЛ» СЕГА ОБЕДИНЯВА ОСНОВИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СВЕТОВЕ…

14. На финала на церемонията вие ще видите лицето на Гея, Майката-Земя. В небесно син плащ; на главата воал, украсен с осемлъчева звезда – Гея се появява пред участниците в церемонията като Прекрасно Божествено Същество, чийто поглед излъчва най-нежна любов. Синият плащ на Майката-Земя покрива всичките осем Рози, отсега нататък растящи в нейната Сакрална градина. Тя се усмихва, казва „благодаря”, а след това шепне още някакви думи… Какво ви споделя вашата Майка-Планета? Слушайте, слушайте… Това не са само думи на благодарност.

ТОВА СА МНОГО ВАЖНИ ДУМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ОЖИВЕЯТ В СЪРЦАТА ВИ.

Благодарете на СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА.

БЛАГОДАРЕТЕ НА МАЙКАТА-ЗЕМЯ, НА ПЛАНЕТАРНИЯ ДУХ САНАТ КУМАРА. Кажете „благодаря” на всички Същности на Светлината, които заедно с вас участваха в тази величествена церемония.

И помнете – вие участвахте във ВЕЛИК ПЛАНЕТАРЕН АКТ… ПРОЩАВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА С ЕНЕРГИЯТА НА ДУАЛНОСТТА.  А НИЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕГА ИЗВЪРШИХМЕ ПОСВЕЩЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА В НЕЙНОТО НОВО СВЕЩЕНО СЪСТОЯНИЕ – ПЛАНЕТА НА СИНИЯ ПЛАМЪК!

И това наистина е така.

Ваш КРИОН – с Любов от Сърцето на Твореца.

05.11.12 г. http://www.magnitiduha.info/archives/4258

Схема на Огнената Система

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

10 Comments

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.