Изобилието – 1 част

Нали знаете как действат синхроничностите – енергията си пробива пътечки като едни мощни лъчи светлина и изобщо не я интересува кой първи ще хване лъча и ще го запрати още по-надалече, на всички страни. И ето така, докато аз ви говоря за изобилие и управляване на енергията на парите, информация на същата тема потече изобилно и при скъпата ми приятелка Анастасия. Позволявам си този предговор само за да подчертая колко важна е тази тема и колко актуална, щом в едно и също време се подава информация на няколко места едновременно. Отделете си време. Само за вас. Темата е толкова важна, колкото дори не подозирате в момента. И поради това ще бъде разгледана в няколко последователни публикации. И нека заедно, ръка за ръка продължим напред в майсторството. М.И.

 

Темата за изобилието и в частност темата за финансовото изобилие е вечно актуална. Поради това, че във физическите измерения, в които преживяваме част от пътуването на душите си, са създадени илюзорни материални форми. Ние сме заобиколени от материални форми и досега програмата на съзнанието ни даваше стимул да разсъждаваме само от тази гледна точка. Програмата перфектно си върши работата, поддържайки илюзията, че сме само материални същности, заобиколени от материални форми. Освен това в програмата има заложени всякакви подпрограми, които сработват на долните, ниските честоти на съзнанието, задържайки го в нивата на разделение и противопоставяне. Оттам се поражда една от основните илюзии – за недостиг. Необходимо е да бъдем мили към себе си и другите хора по този въпрос. Защото толкова много земно време сме прекарали в тези енергии, че сме забравили истината за нас. Нека не се укоряваме, защото темата за изобилието е болезнена и се изисква голяма вътрешна сила и смелост да се приемат нещата в правилната им позиция. Преди човек да може да приеме изобилието, той трябва да е успял да приеме Източника в себе си, да е успял да приеме Божествената си природа, тук, в това физическо тяло. Да е повишил коефициента на светлинните си вибрации. А това не е лесно!

Пребиваването в ниските нива на съзнание захранва отлично енергии като страх, алчност, борба, гняв, отделеност. В тази енергийна среда човечеството пребивава от хидялолетия, даже вече не си спомняме когато сме в човешки тела основната ни действителност. Изкривяванията на енергията на Източника, така характерни за честотите на третото измерение, са довели до огромни масови болки и заблуди, свързани с изобилието. И няма как да е иначе, при положение, че човешкото същество не поддържа връзка с по-висшите си аспекти и енергиите на Аз Съм Присъствието. Буквално състояние на забрава. Имайте предвид, че модераторите на тези честоти са изкусни специалисти и илюзиите, в които е била оплетена планетата Земя, са префинено изпълнени и продължават да действат и в момента. Една от главните настройки на честотата е свързана с това да бъде маскимално опорочена духовната връзка на хората. За целта, понеже все пак човешкото същество не може да бъде поробено напълно /макар да е имало откъси време и пространство, в които и това се е случвало/, то е създадена финната илюзия, че духовността и материята са несъвместими. Може да обощим с прости думи: Щом имаш духовност, щом се занимаваш с духовни дела, ти във всички случаи не трябва да получаваш материална отплата. И не само – ти не трябва да се интересуваш от нищо материално! Това положение важи за всички случаи, познати в историята на човечеството, та до днес. Сега искам да ви покажа двете основни линии на последствие от действието на програмата “Духовност/Изобилие”

1. Първото последствие е в посока подтискане на материалното изобилие. То е ставало /и продължава да се случва/ като отказ от всичко материално. Тук изкривяването е взело огромни размери, особено в католическата религия и някои източни религии, включващо отказ от почит към физическото тяло и подлагането му на всякакви изтезания и наранявания, както и налагане на порочност върху основните енергийни функции на тялото – сексуалност, радост, движение. Тук, в тази категория спадат всички прояви на бедност, лишения, глад, т.нар. безсребърничество /т.е. никога не вземаш пари или блага за работата си/. Тук влизат обетите, които сме давали, за отказ от материалното в името на Бога. За да ни приеме Бог! Обръщам специално внимание на отказа от почит към физическото тяло, защото това е основната линия на отказ от Бога. Човешкото тяло е Божествено и нараняването му по какъвто и да било начин е всъщност отказ да бъде приет Твореца.

2. Второто последствие е създаването на организираните религии като единствен подход за връзка на хората с Божественото. То е довело до концентрирането на сила и власт в ръцете на институции, които в резултат са добили огромни земни богатства. На практика то е довело до обратното на първото последствие. Това изкривяване е изключително мощно. Основано на манипулация, страх, съдене и открито унищожение на човешки същества в името на Бога. При това последствие материалното богатство и охолство на духовните хора са обявени за напълно уместни и даже необходими.

И двете линии на изкривяване всъщност са отклонение от истинската природа на изобилието. Наличието и на двете линии едновременно води до тотално объркване на човека за смисъла на Божественото изобилие и оттам до невъзможност да се практикува чистата енергия на Източника. Всъщност досега човекът нямаше голям избор – принадлежи или на точка 1 или на точка 2. Дори тези, които не вярват в духовната страна на живота, без да съзнават участват в преразпределението на енергията между двете групи. Макар това да е напълно невидимо. И така живот след живот.

Искам да направя някои уточнения. Може да ви изглежда, че се отдалечавам от темата за изобилието, но всъщност финансовото изобилие е пряко свързано с отношението към физическата обвивка на човека.

Първо, много религии и духовни учения говорят за възпиране поривите на тялото и т.нар. въздържание. В него има смисъл, но не смисъла който е влаган именно от тези религии и учения. Въздържането на енергиите в тялото е труден урок, който всяка душа трябва да усвои. Целта е да се управляват енергиите правилно, според Божествения материалното изобилиепринцип на отдаване и получаване, както и да се усвоява живот според принципите на Безусловната Любов. Енергиите на физическото тяло са изключително мощни и при ниско ниво на съзнание на съществото могат да бъдат разрушителни! Всъщност точно това се е случило с човечеството след пропадане на съзнанието. Физическите енергии на планетата Земя са уникални, много силни, поради което е необходимо голямо майсторство, за да бъдат управлявани правилно.

Представете си един изключително красив, огромен, буен и могъщ кон, който трябва да яхнете. Ако не сте подготвен за това рискувате много при опита си да го възседнете. За да успеете да го яздите трябва да се научите на това. Със земните енергии е същото. Ако не познавате, не можете да управлявате енергиите на физическото тяло, те могат да ви похлупят и да ви поробят и да доведат до истинско разрушение. Това е правилната причина, поради която се налага въздържание, поне до момента, когато съществото може да управлява енергията си без да вреди на себе си и на другите. Обаче религиите и духовните учения много умело са използвали този факт, за да изкривят смисъла на въздържанието, свеждайки го до отказ и отхвърляне на тялото. Защото знаят, че физическия човек има огромна сила и мощ, ако познава енергиите на тялото си и ги използва правилно. Това е сила, която е многократно по-мощна от най-мощния ядрен заряд! Силата на Божествената частица в нас. Затова, ако на човека му се отреже достъпа до тази сила, той става послушен и по-важното лесно манипулируем чрез естествените функции на тялото си. Колкото и да ви се струва несвързано, човекът не може да практикува Божествено материално изобилие, ако не е усвоил определени нива на възприемане на физическия си носител – тялото. Можем да го кажем и на обратно. Понеже енергията на парите е изключитерно мощна, то неовладяното отношение към тялото ще доведе /и е довеждало/ до неовладяно, хаотично и често пъти разрушително владеене на парите.

Второ, върху енергията на парите и техните физически знакови изражения е наложена изключително негативна и откровено вредна нагласа. Всички сте чували израза – “мръсни пари”. Как работи тази нагласа зависи много от степента на съзнание на човека, но в масовата програма като цяло се приема, че за да имаш пари, то непременно трябва да правиш ужасно много неща. Или да правиш неприятни неща, даже лоши, престъпни неща, унижаващи неща. Или трябва да работиш много и много и още много и тогава ще имаш. Друга нагласа – за да имаш ти, някой друг трябва да няма. Или трябва да се бориш със зъби и нокти – образование, диплома, фирма, корпорация, на което отдаваш ден след ден, година след година, енергията си без изобщо да подозираш това. Изобщо с парите са свързани всички жизнено важни функции на човешкото тяло и общество. На енергията на парите е предадена цялата отговорност за живота ни. Което всъщност е напълно идиотско, защото фокусът на човешкото съзнание е задържан и нарочно насочван към физическия носител – банкнотата, монетата, а не към енергийния първоизточник на финансовия процес, който стои зад банкнотата, която държите в ръка. Целта е никога да не забележите пряката, ама напълно и безусловно пряката връзка между енергийната ви нагласа и финансовия изразител – паричните знаци, които се проявяват в живота ви. Колкото и да ви струва еретично първоизточникът на енергията на парите е Бог. Същият този Бог, който така усърдно ни учат да молим за нещо постоянно. Същият този Бог, който живее в нашите енергийни полета и нашите биологични клетки.

Трето. В днешните дни, когато духовното пробуждане на хората тече с огромни и невиждани темпове, се правят още по-префинени опити да се задържи съзнанието на старите честоти – в случая на честотата на недостига. Това се прави чрез внушаването на нагласата, че духовното пробуждане е поредната мода, увлечение и забавление за хора с чувство за малоценност. Темата “Духовност/Изобилие” се префокусира към физическото изражение – форма, начин, цена, а не към същинската основа, която отново и отново е чисто енергийна.

Осъзнаването и просветлението неминуемо води до разбиване на тези честотни модели – всеки в свой темп и когато му дойде времето. Работата със Светлината рано или късно води до издигане на личните вибрации над всички модели на Земята и тогава е възможно човек да започне да усеща Божественото по съвсем различен начин. Ще ви кажа истината – финансовото изобилие на всяко едно човешко същество е право пропорционално на енергийната му настройка. Трябва да е ясно, че освен състоянието на Мир, състоянието на Изобилие е друг ключ за преминаване през измеренията. Което от своя страна е съдбата на планетата Земя и рано или късно тук ще бъдат приложени принципите на Божественото изобилие в живота ни на физическо ниво.

Следва продължение.

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Нека стигне до повече хора, които  имат нужда от нея! Благодаря ви!

 

7 Comments

 • Diana
  Отговор

  Чудесна статия, както всичко досега написано от магьосницата на словото Анастасия!
  Колкото до “Ще ви кажа истината – финансовото изобилие на всяко едно човешко същество е право пропорционално на енергийната му настройка.” това е умствена позиция, която моментално извиква за живот обратната, в мое лице 🙂 Аз харесвам следната дефиниция за изобилие – да правим това, което искаме да правим, когато искаме да го правим. Най-изобилният човек, коготото познавам е рядко с финикийски знаци в джоба.
  В този смисъл истината никога не може да бъде умствена позиция. Тя е контейнерът, който съдържа и двете позиции, които взаимно се подкрепят.

  • Mariana
   Отговор

   Подкрепям мнението на Диана… Днес неколкократно се връщах към тази статия докато разбера кое ми е в дисонанс… Финансовото изражение на изобилието. Паричните знаци са се появили на етап, когато усложнените разменни отношения между хората са се нуждаели от по лесен и ефикасен регулатор и посредник. Аз лично не ги смятам за божествена енергия. Появили са се като инструмент на системата, доведен до функцията на световен манупулатор.Не ги и мразя. Приемам ги като факт в съществуващата реалност, в която протича живота ми, но честно казано търся начин да бъда максимално независима. Чисто технически, когато човек отгледа в себе си усещането за изобилие, което му е исконно право….се получават и достатъчно пари за да задоволяват житейските му нужди. Реалните житейски нужди. Това разбира се е част от личните избори.
   Поздравления, Анастасия за статията!

 • Stu
  Отговор

  “Аз харесвам следната дефиниция за изобилие – да правим това, което искаме да правим, когато искаме да го правим.” – напълно подкрепям това и мога само да добавя – да даваш всичко, което можеш и това ти носи пълна радост. Ако всички живеем по този начин изобилието наистина ще е пълно.

 • Милен
  Отговор

  Прекрасна статия!
  Изключителни послания изкристализират, като например:
  – Обичай и уважавай себе си, цени тялото си.
  – Проявлението на вселенската енергия е под всякаква форма та дори и парична :), затова цени и уважавай и нея.
  – Отпусни и освободи желанията/обвързванията към материалното, за да потече изобилието в живота ти :)! Колкото повече има “ИСКАМ”, толкова повече се отдалечаваш от изобилието.
  – Когато си освободил ума, “финикийските знаци” сами идват и пълнят джоба ти.
  – Докато се носим в това измерение с физическите си тела, защо да не се порадваме на изобилието на живота и в същото време абсолютно СВОБОДНИ от желанието да задържим или да придобиваме още и още от изобилието.
  – Вибрираме(чувстваме, дишаме, живеем)с честотата на спокойствието и изобилието и съответно това и привличаме в живота си.

  Рядко се намират неща в нета, като публикацийте в този сайт, написани с такава проникновенност и дълбоко познание!

 • Diana
  Отговор

  В този ред на мисли, продължавам предния си пост с пример за мой близък който има изключително за средните ни стандарти финансово изобилие. Но той не може нито ден да прави това, което иска, когато си поиска, защото бизнесът му го е обсебил и диктува всяка минута от живота му. Прекрасен и изключително силен дух, защото е тръгнал по така наречената “духовна пътека”. Сложила съм я в кавички, защото и тази пътека и илюзия. Не можем да постигнем нищо, което е вътре в нас. Осъзнаем ли – вече сме пристигнали. Осъзнаването е начин на възприятие на реалността, а не процес. В този смисъл, този човек си е избрал много сложна роля – да управляваш енергията на много хора и пари и да бъдеш буден за това Кой Си Ти. Благодарна съм за това, че е в живота ми.:-)

  • Милен
   Отговор

   Ами какво става, когато спреш да искаш/поискваш?
   Започваш да съществуваш (да бъдеш, да пребиваваш…) плувайки в изобилието, красотата и целостта на вселената! Това е моето изобилие!!!

  • Милен
   Отговор

   Какво би станало, когато спрем да искаме/поискваме?
   Тогава ще започнем да съществуваме осъзнато, тогава ще присъстваме, тогава ше пребиваваме в радостта и спокойствието наслаждавайки се на свободата!
   Тогава ще черпиш от изобилието на вселената във всичките й форми! 🙂

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.