Ѣ

Ятовата гласна Ѣ – загубеният небесен печат на България

Това, което е на Небето, се отразява на Земята и това, което става на Земята, се отразява на Небето. Ятовата гласна, или двойно "Е", широко "Е", е небесен знак, космически знак, пазител на България и на славянството. Буквата е тясно преплетена със съдбата на българския народ, съществувала е в руската азбука до идването на болшевиките. Това е знак, от който излиза огромна мощ. Но през 1945 г. социалистическата власт провежда правописна реформа, с която "ятовата гласна" Ѣ и "голям юс"- Ѫ се изхвърлят от употреба. Изхвърлят се като символ на консерватизъм и великобългарски шовинизъм. С този варварски акт, съвсем целенасочено се откъсва България от духовния свят, отнема се силата ѝ. Вижте кой днес обаче се опитва да върне тази буква в обращение... и защо всъщност България страда. Има ли избавление? Има... но трябва да направим промяна!
Виж още