чисто съзнание

Смъртта е илюзия

Толкова много писма получих в последните дни и седмици от вас, с интерес и питане насочено към смъртта...и особено осезаемо увеличеното количество души, които в момента избират да си тръгнат. Получих много интересни отговори в медитация по отношение на този избор... но за това ще ви разкажа съвсем скоро - в някой от идните дни. А днес, ще споделя с вас една история. Петък е ден за притчи :-) Да видим какво разказва днешната история. Всеки от нас някога ще премине през вратата на смъртта. Ако помниш, че си чисто съзнание, че ти не си нито тялото си, нито ума си, нито парите си, нито престижа си, нито властта, нито дома си, а просто чисто съзнание, ти ще можеш да преминеш през вратата на смъртта без нито една драскотина.
Виж още