Уравнението на живота ни

Уравнението на живота ни

Ако знаехме, че атомите, танцуващи в телата ни, образуващи съвършената структура и форма на проявлението ни в този свят, са родени в сърцето на звезда, щяхме да засияем с пълния си блясък на божествени творения, венец на мечтата на Бог за красотата и хармонията на проявения микрокосмос, който сме. Щяхме да имаме силата и волята да сътворим най-приказния сън за себе в реалност и да изсвирим висшата октава на своето бъдене в материя и форма... Ако знаехме, че преди да се родим във физически тела грижливо избираме качеството на времето и обстоятелствата, в които да се проявим, като съставяме конкретен план за заемния си път, който се опира на определени потенциални възможности за израстване и развитие и върху изборите, които правим в рамките на предварително избраната програма за реализация, щяхме всеки миг да питаме сърцето си, как да изразим най-висшата си октава в това прераждане и да представим на света, съвършената версия на себе си....
Виж още