транзит на венера

Танцът на Венера

Транзита на Венера е явление от огромна астрономическа, астрологична, енергийна и всякаква значимост, в степен, че все още никой "учен" практикуващ която и да е от познатите ни масови науки не е в състояние да разбере напълно и обясни какво се случва в момента. Не, че аз мога. Изобщо не мога :-) Просто споделям онова усещане, което идва право от интуицията.. от подсъзнанието, или иначе казано - от онова колективно съзнание, свързано с Вселенската библиотека. Мощна енергия на чиста и безусловна Любов, която се презентира от Венера, ще слезе тук и ще балансира онова, което досега не беше в баланс. Значението на този транзит не може да се опише с две думи. Последствията от него ще оттекват поне 115 години, когато ще е следващата енергийна настройка чрез Венера чак през 2117 година. А това го чакахме, ох как го чакахме.. Венера ще мине пред Слънцето при нейното обратно движение - тоест ретроградност. А това означава огромен прилив на духовна сила от Венера към закриляната от нея Земя. Както ни каза неотдавна Крион: "Венера е по-старша като еволюция планета и отговаря за много от процесите, протичащи на Земята. С това, бих искал да разберете, че не трябва да виждате в Транзита на Венера само астрономическо събитие. В Космоса и Слънчевата система няма случайни съвпадения в движението на небесните тела. Транзитът на Венера през тази година ще измени в голяма степен емоционалното състояние на хората. Ще започнат промени в строежа на емоционалните тела, а това е много важно. Новите Мъжки и Женски Енергии, а също и Майчинската Божествена Енергия, която идва с тях, ще започнат да захранват всичко живо на планетата, а с тях ще дойде и различно възприемане и светоусещане в целия планетарен живот. Ще започне преоценка на всички ценностни категории във всички страни на вашия живот, което е изключително важно. Само след промяната на много жизнени концепции, ще бъде възможно изграждането на новия живот на планетата. И най-главното, което ще започне да се случва в живота ви – това е съвършенно различна постановка на акцентите и съответните приети решения по най-важните жизнени въпроси. Новите Енергии няма да поддържат агресията и всички видове емоционални състояния, свързани с нея." В допълнение, сякаш отново "случайно" в момента сме в разгара на пълнолунието, и очакваме Лунното затъмнение. Луната както знаете също е проводник на Женската сила, на женските енергии.
Виж още

Великото подравняване

Какви ли не информации се изляха за предстоящата дата 20 май 2012. От чисти информативни и наистина подготвящи и помагащи, до такива, носещи скрити и дезинформиращи, дисбалансиращи скрити послания. Припомням ви да не приемате веднага всяко послание, изляло се през ефира, а да го прекарвате през личния си барометър за истинност. Думи като "страх, помощ, тъмни сили, битки, мрак" и прочее, дори облечени в уж светли дрешки, всъщност идват от ниския астрал и целят смъкване на вибрацията. Много е лесно да го усетите, просто се вслушвайте в усещанията си. Какво винаги съм ви казвала - ако едно послание, събитие, човек предизвикват във вас чувство на тревожност, страх, несигурност, объркване, малоценност - бягайте надалече! А сега по същество: Още от Великден насам енергийното ускорение стана невероятно осезаемо. Земята вече буквално е с единия крак в петото измерение, нещата се случват (искате или не) и се променят с всеки изминал ден. И ние като енергийни същества също се променяме и еволюираме, следвайки Планетата към избрания път на Възнесение. Май месец поднася едни от най-мощните портали и възможности за ускорение и израстване. След портала на трите петици, следва друга голяма поредица от събития, от огромна астрономическа и астрологическа значимост. На 20 май 2012 ще се подравнят в една линия Земята, Луната, Слънцето, централното слънце на Плядите-Алционе и центъра на нашата галактика - Хунаб Ку. На същата дата има и Слънчево затъмнение. Веднага след това следва на 05.06.2012 транзит на Венера, минаваща пред Слънцето. Според календара на великите маи, които са майстори на времето, това е денят нула, новият ден, новата година. Вероятно заради това някои от източниците казват, че...
Виж още