свойствата на водата

Професор Живко Желев: Чрез симбиозата между древните духовни знания и иновативната наука, разгадаваме кодовете на Живота

Проф. Инж. Живко Желев е първият българин, носител на Азиатската Нобелова награда за мир, получена за приноса му в направление „Иновации“. Той е учен и езотерик, откривател и изобретател, свързващ мистиката на древните познания със свръхреалността на съвременната наука.След изключителните му изследвания и открития за свойствата на водата като носител на енергоинформация, е готов да предложи на света нов смайващ проект. Твърди, че задълбоченото изучаване и прилагане на откритията за свойствата на водата и кодовете от свещените книги имат пресечна точка при създаването на съвременните технологии. Успява да декодира и разшифрова послание в древни свещени книги, като в едно символно изображение разкодира формула за бинарен растеж, стеганографски е изписано името на цар Иван Александър повече от 10 милиона пъти! За симбиозата между духовността, езотериката и науката, за най-новия му удивителен проект и за кодовете от свещените книги - спасителен ключ за човечеството, можете да разберете повече от статията.
Виж още