светло и тъмно

Единство на противоположностите – Нова Земя

Много се говори напоследък за противоположностите като двете страни на една и съща монета, но дали наистина разбираме какво се крие зад тази монета? Дали не продължаваме да манипулираме Вселената с нови и нови техники да ни се пада все ези /светлата страна/ и да продължаваме да се защитаваме с балони от светлина от т.н Тъмни. Нима ще продължаваме да се заблуждаваме, че винаги сме играли ролята на Светлите. Или да смятаме, че когато някой не се чувства добре, трябва непременно да му помагаме без той самият да е пожелал. Нека проявим състрадание към душата пожелала да изпита определена опитност, която да я доведе до Осъзнаване. Приемането не е одобрение. Добротата може да бъде агресивна и да пречи понякога повече отколкото приемането, често взимано за безразличие и безчувственост. Осъзнаването = Упълномощаване със Сила. Наистина се иска огромна сила да приемем тежките избори на нашите любими и да пребиваваме във високите вибрации на безусловната любов, които имат способността да лекуват и трансформират света. Нека спрем да се опитваме да прегърнем призрак...защото реалността е Единство на противоположностите! Осъзнавайки това - творим Нова Земя!
Виж още