родителство

Родителството като игра!

Игриво родителство е начин да влезете в света на детето, в неговите правила, за да подхраните близостта, доверието и връзката между вас. Когато всичко е наред в техния свят, играта се явява като просторна алея, където те са щастливи, ангажирани, кооперативни и креативни. Играта е също и начинът, по който децата превръщат света в техен, изследват го, придават смисъл на всички техни нови преживявания и се възстановяват от разочарованията в живота. Но играта не винаги е лесна за възрастните, тъй като сме забравили толкова много. Играта – заедно с Playful Parenting – може да се окаже онзи дълго търсен мост назад към тази дълбока емоционална връзка между родител и дете.
Виж още