различни реалности

Черно или бяло? Игрите на съзнанието създават реалности.

Където има хора, винаги има предпоставки да възникнат междуособици. Но на тънката линия между високите и ниските нива и аспекти на съзнанието съществува вълшебно ключе, което създава различни реалности, базирани на една и съща базова точка. Едни и същи дадености формират различни реалности за различните хора. И тези реалности са абсолютно истинни, реални, осезаеми за всяка от страните. Ако напоследък все ви се случва да попадате в контрастни ситуации в които се чувствате атакувани, сякаш обградени от озъбена глутница, вижте къде може да се крие причината. Разграничението между полярностите става все по-видимо, осезаемо и дори болезнено. Но не непременно за да държи полюсите далече един от друг, а за да може в създалия се контраст да даде по-добра и изчистена картина в която може да се избере път и посока.
Виж още

Всичко се случва с определена, добра причина

Живял някога един африкански крал. Той имал много близък приятел, с когото били израснали заедно. Този приятел имал навика винаги, каквото и да се случи в неговия живот - добро или лошо, да казва: “Това е добре!”. Един ден кралят отишъл на лов. Приятелят приготвил пушките, но изглежда объркал нещо с едната от тях. Когато кралят стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла палеца на дясната му ръка. Приятелят наблюдавал какво се е случило и верен на навика си, казал: “Това е добре!”. На което разгневеният крал отговорил: “Не! Това НЕ Е добре!”. И го изпратил в затвора. След около година, кралят отишъл на лов в една много опасна местност. Канибали го хванали, вързали и до вечерта го завлекли в своето селище. Събрали дърва, донесли дълъг кол и завързали краля за него. Когато го доближили до огъня, забелязали, че палецът му липсва. Понеже били много суеверни, те никога не ядяли човек, комуто нещо липсва. Затова отвързали краля и го пуснали да си върви. Когато се прибрал, той се замислил дълбоко за случилото се и за приятеля си, който вече седял цяла година в затвора. Отишъл при него, освободил го и му казал: ...
Виж още