пълноценна връзка

Вера – всеки човек е вълшебник. От нас зависи да задържим и използваме вълшебната пръчица.

След известна пауза, продължавам да ви запознавам с ярките личности, с творците, създаващи Новия Свят. Онези, които разчупиха рамките, осмелиха се погледнат и съзряха потенциалите отвъд ограниченията на Матрицата. Днешната ми гостенка е Вера Милушева - невероятно нежно и любящо създание, отдало се на работа в помощ на хората. "Обичам да наблюдавам това, което се случва, да се вслушвам в спонтанните реплики на децата, които са много мъдри и казани на място. Пътят, по който съм минала и вървя, е моят урок. Научих се, че не можеш да помогнеш на някого, ако не го е поискал, може да му дадеш информация, насока, крачките ги правиш сам, ала това не означава, че трябва да си сам, хубаво е да позволиш подкрепа." - казва тя. Насладете се на това великолепно интервю.
Виж още