преплитане на реалностите

Черно или бяло? Игрите на съзнанието създават реалности.

Където има хора, винаги има предпоставки да възникнат междуособици. Но на тънката линия между високите и ниските нива и аспекти на съзнанието съществува вълшебно ключе, което създава различни реалности, базирани на една и съща базова точка. Едни и същи дадености формират различни реалности за различните хора. И тези реалности са абсолютно истинни, реални, осезаеми за всяка от страните. Ако напоследък все ви се случва да попадате в контрастни ситуации в които се чувствате атакувани, сякаш обградени от озъбена глутница, вижте къде може да се крие причината. Разграничението между полярностите става все по-видимо, осезаемо и дори болезнено. Но не непременно за да държи полюсите далече един от друг, а за да може в създалия се контраст да даде по-добра и изчистена картина в която може да се избере път и посока.
Виж още