отец Иван

За децата в Нови Хан

С Нови Хан и децата приютени от отец Иван ме свързват спомени още от първите ми дарителски инициативи, когато се опитвах да пробудя огънчето наречена "корпоративна социална отговорност" в бизнес структурите. Но този път, уверена съм, не е въпрос на битка. Сега не трябва да убеждавам шефовете, а искам да докосна сърцата ви! На вас - "обикновените" хора! Отец Иван е самоотвержен, отдаден на доброто дело човек, който приютява, дава подслон, храна, обучение, дори образование, нови умения, занаят, вяра, надежда, любов на много хора. Не само на изпаднали в беда деца, но и на техни родители, самотни, отчаяни, загубили пътя хора. Сега отново е даден зов за помощ! Множеството, приютено под покрива на приюта, сред които са много деца, е на път да остане без храна. Вижте организираните инициативи за помощ и се включете - всеки както и където може.
Виж още