осъзнатост

Петър Няголов – нулевата точка е Бога в нас, Чисто съзнание отвъд всички полюси

За енергията на нулевата точка сме говорили не веднъж и на не един семинар сме практикували различни практики и не-практики, които ни отвеждат в това състояние. Дори част от медитациите, които толкова харесахте са на базата на тези не-технични техники. Защо е толкова важно да изпитаме това невероятно преживяваме и да започнем да пребиваваме все повече време в състоянието на абсолютна неограниченост сега ще научим и от един от най-уважаваните учители в духовното знание в България - Петър Няголов, един от основателите и учителите в център Гайа. Неговото послание е: "Моля ви спрете да гледате навън с надежда и очакване сбъдването да ви бъде поднесено от някой – Вселена, учител, свещено място, дата или портал. Моля ви не си губете времето и не прахосвайте емоционална енергия да залагате на неща извън вас. Ние ще си помагаме един на друг, ще се учим от по-знаещите, ще черпим полза от астрономически явления и портали, но ако сте прекалено извърнати навън, ще пропуснете Същността и голямото Случване, които винаги са вътре във вас!"
Виж още

Къде си вярна ти Любов народна?

В трепетни мигове на свързвание, проникновение и общуване чрез сърцата минават тези епохални дни на декември 2012. Всеки ми задава въпроса "Къде да отида на 21-ви декември?" Не знам! Само вие знаете отговора на този въпрос, и той е различен за всеки от нас! Там, където ви води сърцето. То знае най-добре какъв е вашия договор, вашата мисия. Където и да сте - следвайте сърцето си и вярвайте, че това е вашият най-правилен и уместен избор. Всеки от нас е нужен и то точно там, където е. България е изключително важно ключе в този цикъл. Буден ум, отворено сърце, внимание и осъзнатост. Това се иска от нас. Предлагам ви и ...
Виж още