обединение на българите

Честит празник, Българи! Готови ли сте за Свободата?

Честит празник, свободни Българи! Свободни ли сте наистина? Свободата преди години бе извоювана от нашите бойци за свобода, за слово, за истина и мъдрост. Получихме това, за което бяхме готови към онзи момент. Изживяхме вековни робства от всякакво естество и живяхме в това, което си мислехме, че е свобода. Съдбовен е онзи 3-ти март през 1890-та година. Ето какво говорят числата за онзи момент тогава 3-3-6. Или крайно редуцирано число = 6. Божествен импулс и закрила. И силен тласък към промяна. А ето ни и днес. 3.03.2013. 3-3-6. Отново. Мощен импулс към промяна, с Божествената благословия и закрила.
Виж още