Мъдростта и парите

Любовта и нейните спътници…

Днес отново ще се обърна към мъдростта на притчите, за да надникнем дълбоко в себе си, да повдигнем смело завесата и да видим най-съкровените ни тайни.. уж скрити, но през цялото време - пред нас.Преспокойно бихме могли да пренапишем тази притча, и на мястото на успеха например да сложим здравето. И на мястото на богатството да поканим изобилието. Но това, което винаги ще остане в центъра. привличащо, спояващо, балансиращо и хармонизиращо, тайната съставка на всяка успешна формула - Любовта. Как да обясниш любовта, когато има толкова различни лица и аспекти? А дали ако погледнем в парадигмите на древните учения няма да открием много тънка, но добре видима и осезаема нишка, която свързва тези "противоположности", които сякаш се преплитат, уравновесяват и подсказват кои са тайните ключета за успешния, хармоничен живот в двойнственото ни битие?
Виж още