минерали и антиоксиданти

Превантивна медицина

Хората са създадени, за да бъдат силни и здрави. Болестта не е тяхно естествено състояние, а е признак на хранителен дефицит, минерален дисбаланс, разрушително мислене или вредно ниво на токсичност, които призовават да им обърнем внимание и да ги коригираме. Обичайният модел на живот и хранене, който е приет за нормален от съвременното общество, може да разруши естествено присъщото ни състояние на здраве. Смята се, че даден човек е по-уязвим от конкретни болести в сравнение с останалите хора, но също така е по-устойчив срещу други болести. Всеки има своите силни и слаби страни, но никой не е достатъчно силен, за да живее дълго без въздух, вода или магнезий.
Виж още