лидери

Силата в мен

Често ми казвате "Аз не съм достатъчно напреднал, аз съм вече стара, при мен нещата не се случват, еди-кой-си е много повече от мен, пък аз не разбирам, аз не мога, аз съм едва в началото и съм неук, неумел, несъвършен, не съм достатъчно..." Нека ви кажа нещо: няма нито един, който да е нещо по-малко, или повече от другия. Не сравнявайте вашата сила с тази на някой друг и не се оставяйте да ви завладява мисъл, че сте по-малки, по-неумели, по-мънички и несъвършени в сравнение с някой друг. Това, което го носи другия няма как да бъде същото при вас. Но и вашите уникални таланти, способности и начин по който носите Светлината не може да бъде същото при онзи, уж много надарения (във вашите очи) човек. Потънете в сърцето си, призовете Водачите си, вижте се в цялата прелест и Светлина, от която сте изградени. Позволете си да встъпите в Силата си, вижте съвършенството си. Приемете го, опознайте го, обикнете го. Всеки един от вас, четящ този текст е толкова уникално, толкова съвършено, красиво, талантливо и напреднало същество, че всяка моя клетка трепти от любов и изумление, от истинска възхита, спираща дъха. Позволете си да го видите и вие. Стига сте гледали извън вас и сте се уповавали на нечия чужда сила. Спрете да отдавата своята сила, а я приветствайте, оценете, благодарете и се вижте със същите очи, с които гледате "Водача" пред вас. Открийте Бога в себе си.
Виж още