израстване на личността

Четирите фундамента на израстването

Казват, че най-важното за всеки нов градеж са основите, фундаментите. Опорните точки от които започва да се надгражда всичко останало. Кои са тогава четирите неизменни фундамента на израстването на човешкото същество? На какво стъпваме, за да продължим пътя си като духовни, еволюирали същества. И дали сме достатъчно напреднали Майстори, за да овладеем всичките четири фундамента на личната ни пирамида на вътрешната ни сила и светлина?
Виж още