женски и мъжки енергии

Танцът на Венера

Транзита на Венера е явление от огромна астрономическа, астрологична, енергийна и всякаква значимост, в степен, че все още никой "учен" практикуващ която и да е от познатите ни масови науки не е в състояние да разбере напълно и обясни какво се случва в момента. Не, че аз мога. Изобщо не мога :-) Просто споделям онова усещане, което идва право от интуицията.. от подсъзнанието, или иначе казано - от онова колективно съзнание, свързано с Вселенската библиотека. Мощна енергия на чиста и безусловна Любов, която се презентира от Венера, ще слезе тук и ще балансира онова, което досега не беше в баланс. Значението на този транзит не може да се опише с две думи. Последствията от него ще оттекват поне 115 години, когато ще е следващата енергийна настройка чрез Венера чак през 2117 година. А това го чакахме, ох как го чакахме.. Венера ще мине пред Слънцето при нейното обратно движение - тоест ретроградност. А това означава огромен прилив на духовна сила от Венера към закриляната от нея Земя. Както ни каза неотдавна Крион: "Венера е по-старша като еволюция планета и отговаря за много от процесите, протичащи на Земята. С това, бих искал да разберете, че не трябва да виждате в Транзита на Венера само астрономическо събитие. В Космоса и Слънчевата система няма случайни съвпадения в движението на небесните тела. Транзитът на Венера през тази година ще измени в голяма степен емоционалното състояние на хората. Ще започнат промени в строежа на емоционалните тела, а това е много важно. Новите Мъжки и Женски Енергии, а също и Майчинската Божествена Енергия, която идва с тях, ще започнат да захранват всичко живо на планетата, а с тях ще дойде и различно възприемане и светоусещане в целия планетарен живот. Ще започне преоценка на всички ценностни категории във всички страни на вашия живот, което е изключително важно. Само след промяната на много жизнени концепции, ще бъде възможно изграждането на новия живот на планетата. И най-главното, което ще започне да се случва в живота ви – това е съвършенно различна постановка на акцентите и съответните приети решения по най-важните жизнени въпроси. Новите Енергии няма да поддържат агресията и всички видове емоционални състояния, свързани с нея." В допълнение, сякаш отново "случайно" в момента сме в разгара на пълнолунието, и очакваме Лунното затъмнение. Луната както знаете също е проводник на Женската сила, на женските енергии.
Виж още