енергия на парите

Майстори на материализацията: Как да работим с енергията на парите и да привличаме изобилие

Парите, както всичко друго в нашата проявена вселена са енергия. Енергия, с която отново трябва да си припомним как да работим с лекота. Какво е отношението ни към парите, какви стаени блокажи и убеждения ни спират да бъдем богати и да привличаме изобилието, което заслужаваме? Как да разберем и приложим с успех на практика методите за привличане на изобилие? А как да го задържим? Как да завъртим така колелото, че изобилието да се превърне в постоянен щедър поток? Допуснете потока на изобилието да насити живота ви! Ще дадем съвсем нов поглед, разбиране и ясни, приложими стъпки към живота в радост и изобилие. Духовно, емоционално, материално изобилие. Заниманията в Тайната ни работилница продължават с още и още разкрити тайни и приложно чудо_творене! 29 ОКТОМВРИ, понеделник, център Синай (София, бул. "Мадрид", 49) 18:30 - 21:30 ч.
Виж още

Изобилието – 1 част

Темата за изобилието и в частност темата за финансовото изобилие е вечно актуална. Поради това, че във физическите измерения, в които преживяваме част от пътуването на душите си, са създадени илюзорни материални форми. Ние сме заобиколени от материални форми и досега програмата на съзнанието ни даваше стимул да разсъждаваме само от тази гледна точка. Програмата перфектно си върши работата, поддържайки илюзията, че сме само материални същности, заобиколени от материални форми.създадена е финната илюзия, че духовността и материята са несъвместими. Колкото и да ви струва еретично първоизточникът на енергията на парите е Бог. Същият този Бог, който така усърдно ни учат да молим за нещо постоянно. Същият този Бог, който живее в нашите енергийни полета и нашите биологични клетки.В днешните дни, когато духовното пробуждане на хората тече с огромни и невиждани темпове, се правят още по-префинени опити да се задържи съзнанието на старите честоти – в случая на честотата на недостига. Това се прави чрез внушаването на нагласата, че духовното пробуждане е поредната мода, увлечение и забавление за хора с чувство за малоценност.Трябва да е ясно, че освен състоянието на Мир, състоянието на Изобилие е друг ключ за преминаване през измеренията. Което от своя страна е съдбата на планетата Земя и рано или късно тук ще бъдат приложени принципите на Божественото изобилие в живота ни на физическо ниво.
Виж още