децата са наши учители

Детето е учителят и кармата на родителите

Как да се справим със заболяванията и лошите поведенчески модели в децата ни? Какви са причините за проблемите с децата, на какво ни учат. Децата са нашата карма и наши учители. Искате да сте добри родители и децата ви да са здрави и щастливи - ето как да постигнете това! Душата сама избира чрез кои други две души да дойде на този свят. И този избор винаги е осъзнат, защото в неговата основа лежи определена задача. Като начало да „обясним“ някои неща на родителите. Въпреки общоприетото мнение, не родителите учат детето, а точно обратното. Детето – това е кармата на родителите. И ако изведнъж избира по-сложна програма (например, се ражда с вродени заболявания или пороци), то не е толкова наказание, колкото един от начините за вразумяване на тези, чрез които е дошло. Това означава, че у Живота не са останали други начини да размърда възрастните и да ги застави да мислят освен чрез любимото дете, което е винаги пред очите им
Виж още