детоксикация на тялото

Даровете на Аюрведа – здраве, хармония, мъдрост

Аюрведа е част от най-ценните писания, които човечеството притежава - известни като Веди. Аюрведа е не само древно учение за здравна профилактика и лечение, но и жизнена философия. СЗО (световната здравна организация) я е признала за един от най-ефективните алтернативни методи за възстановяване на здравето. Тя следи за хармонията между ума, духа и тялото, които са еднакво важни за нея. Аюрведа твърди, че нарушаването на природните закони, действието срещу цялата ни вътрешна мъдрост са причина за всички болести. За да разберем мъдростта на Аюрведа, трябва да разберем природата на болестта. Навсякъде в Природата съществува една великолепна интелигентност. Целта на Аюрведа е да запази максимално жива тази интелигентност, да настрои живота ни към естествената природна мъдрост. Аюрведа разглежда всеки човек като уникален, с уникално устроени Ум-Тяло и уникална съвкупност от жизнени условия. Тя развива у човека усет към това да живее в хармония с Природата, с нейните ритми, цикли и закони.
Виж още

Превантивна медицина

Хората са създадени, за да бъдат силни и здрави. Болестта не е тяхно естествено състояние, а е признак на хранителен дефицит, минерален дисбаланс, разрушително мислене или вредно ниво на токсичност, които призовават да им обърнем внимание и да ги коригираме. Обичайният модел на живот и хранене, който е приет за нормален от съвременното общество, може да разруши естествено присъщото ни състояние на здраве. Смята се, че даден човек е по-уязвим от конкретни болести в сравнение с останалите хора, но също така е по-устойчив срещу други болести. Всеки има своите силни и слаби страни, но никой не е достатъчно силен, за да живее дълго без въздух, вода или магнезий.
Виж още