ден живот

Какво бихте направили, ако днес е последният ви ден живот?

Какво бихте направили, ако знаехте, че днес е последния ви ден живот? Че по някакъв каприз на съдбата, точно днес е последният ден, който ви остава да изживеете? Искате ли да направим един примерен списък? Хайде, вземете и направете своя собствен списък. Какво бихте направили? Хайде, развихрете се. Вземете лист хартия и направете вашия собствен списък, не оставайте само с четенето. А сега погледнете в очите вчерашния ден. Какво от изброеното направихте? Доволни ли сте от вчерашния ден, от предходния, от още по-предходния? Доволни ли сте?
Виж още