да съградим ново. Нова България. Свободен избор

Ураганът на Промяната!

Е, поискахме промяната. И тя се случва! Всяко голямо очистване минава през лечебна криза и дискомфорт. А това, което се случва в момента не сме го преживявали никога. Ново е. А новото винаги носи известна тревога - стабилната почва под краката се разлюлява. Но именно това води до разширяване на хоризонтите. Нека се чисти. А ние - да останем осъзнати и центрирани - в окото на бурята. Точно сега е много важно да запазим енергията положителна - вибрациите - високи! Мир, любов, изобилие - справедливост - това да е в мислите и сърцата ви всеки миг от осъзнатия ден. Сега трябва да успеем да запазим центъра и съградим нещо ново след руините на старото. Всъщност - всичко зависи от нас. Сега повече и по-буквално от всякога.
Виж още