вододел межу новото и старото

13 декември 2012 – последното Новолуние, вододел между времената

Съзнателно или не, всички сме притаили дъх. И имаме нужда от символичен вододел, за който да кажем, ето тогава започна моят нов живот. 13.12.2012 е естествена такава граница между времената, между старото и новото. По новолуние започва нов цикъл, а днешното е в Стрелец - знакът на бъдещето, на далечния хоризонт, към който сме отправили поглед в търсене на по-голямото, по-красивото, по-възвишеното. По новолуние се правят наричания и възнамерявания, чрез които посяваме семенцата на следващите ни бъднини. И днес, четвъртък - юпитеровият ден - е най-благотворното време за това.
Виж още