Магнезият в профилактиката от рака

Откъс от книгата  “ТРАНСДЕРМАЛНА ТЕРАПИЯ С МАГНЕЗИЙ”- МАРК СЪРКЪС

Магнезият в профилактиката от рака

Тъй като не е приятно да завършиш живота си болен от рак,

всички би трябвало да се интересуваме как да се предпазим от него.

Определено е крайно време да се заемем сериозно с профилактиката на рака, защото предвижданията са, че тази болест ще стане още по-масово явление през следващите петнайсет години. Според Асоциацията за международно изследване на рака, ако наблюдаваните в момента тенденции продължат в същия дух, броят на заболелите от рак хора ще нарасне с “тревожна” скорост. Световната здравна организация предвижда, че случаите на заболели от рак ще нараснат с до 50% по целия свят през 2020 година.

Доказателствата, основаващи се върху откритията на биолозите, изследващи дивата природа, токсиколозите и епидемиолозите, показват ясно, че населението на света е изложено на огромен брой химически замърсители, които неотдавна явно са преминали някаква невидима бариера, и сега са по-опасни и представляват по-голяма заплаха от която и да е комбинация от вируси.
Хроничните болести са убиец номер едно в Съединените щати и ежегодно причиняват четири от всеки пет смъртни случая в Америка. Според „Лекари за обществена отговорност”, около 100 милиона американци, т.е. повече от една трета от населението, страда от някаква хронична болест като астма, диабет, рак, сърдечна или бъбречна болест или артрит.
Ракът е втората най-масова причина за смъртните случаи, изпреварена само от сърдечните заболявания. Сред децата между 1 и 14 години ракът е вече водещата причина за смърт, причинена от болест. Ако нещата продължават да се развиват със същата скорост, с инвазивен рак ще бъде диагностициран всеки втори мъж и всяка трета жена в един или друг момент през живота си.

Повече от 1 300 000 нови случая на рак ще бъдат диагностицирани през 2006 година, което означава, че приблизително 1 500 американци ще умират всеки ден от тази болест. “Независимо дали семейството ни  е засегнато от рак или аутизъм и какво точно ще бъде диагностицирано в лекарския кабинет, нарастващият брой на хроничните болести ни заставя да търсим отговори, за да определим истинските причини за тези ставащи все по-масови болести” – казва организацията „Лекари за общестнена отговорност”.

Почти 100% от тези хора страдат от химическо отравяне.

“Като се има предвид, че случаите на заболелите от рак растат, смъртността не намалява, а непрестанно увеличаващият се арсенал от скенери, апаратура за лъчетерапия и химиотерапевтични лекарства сякаш е насочен за воденето на една предварително обречена битка, няма по-емоционална или по-отговорна в научно отношение тема от рака” – пише д-р Сандра Гудман. Също като останалите представители на алопатичната медицинска общност, последното, което биха признали онколозите, е, че населението страда вследствие натравянето си със стотиците канцерогенни компоненти и именно това в голяма степен води до наблюдаваното в момента ескалиране на епидемията от рак.

През март 2004 година американското правителство отправя необичайно детайлен сигнал за тревога към 5 500 000 здравни работници: две мощни лекарства, използвани в химиотерапията, на свой ред са канцерогенни и представляват риск за сестрите, фармацевтите и другите, които работят с тях.

Химиотерапията – използването на мощни лекарствени препарати с цел убиване на раковите клетки – е на повече от шейсет години. Първите такива лекарства са азотни иприти, първоначално разработени като химическо оръжие. Съвременните химиотерапевтични лекарства са толкова силни, че могат да причинят вторичен рак в пациентите; за здравите хора те са  отрова. Повечето здравни работници нямат представа колко токсични са всъщност тези агенти. Като използват лъчетерапия и химиотерапия, онколозите всъщност използват причиняващи рак агенти, за да лекуват рака.

Защитена в Харвард дисертация показва връзка между добавянето на флуор в питейната вода и увеличаването със 700% на остеосаркомата при младите мъже, ако са били изложени на въздействието на такава вода между шестата и осмата година от живота си. “
Д-р Пол Конет

Преобладаващият брой медицински курсове за лечение на заболелите от рак днес обръщат само безмълвно внимание на храненето като лечебен и профилактичен фактор. Това явно противопоставя работещата в областта  на лечението на рака индустрия и представителите на официалната медицина срещу много изтъкнати учени-изследователи.
Макар информацията от хиляди изследвания да говори в подкрепа на възприемането на не толкова токсичен, по-холистичен подход при лечението на болестта, мнозинството алопатични специалисти все още имат, меко казано, покровителствено-надменно отношение към пациентите, и не желаят да използват базираща се върху храненето, подсилваща имунната система стратегия при лечението си от рака.

Гръмки и бурни са протестите на онколозите, които са убедени, че когато става дума за рак, храненето няма никаква стойност, а е равносилно на шарлатанство и само излага медицинската институция. Подобно отношение показва, че тези лекари не са почти нищо повече от медицински автомати, които правят само това, което са ги учили, придържайки се към установените ортодоксални вярвания в медицината, изкарвайки пари за фармацевтичната индустрия на гърба и за сметка на живота на болните си от рак пациенти.
Повечето придържащи се към основното русло лекари нямат представа за изключителната дълбочина на доказателствата, че хранителните вещества са в състояние да предотвратяват и облекчават много смъртоносни болести. И така става, защото не са научени да разбират, а още по-малко – да уважават “алтернативните”, т.е. неопиращите се на лекарственото лечение подходи за лечението на болестите. Спешното въвеждане на медицински програми, чийто пионер е д-р Андрю Уейл показва, че тази тенденция се променя.
Тя обаче трябва да се ускори, тъй като днес ненужното страдание остава по-скоро правило, отколкото изключение при профилактиката и лечението на рака. В голяма степен решението е задоволяването на организма с необходимите му хранителни вещества и в частност – с магнезий. Докато не бъде осъществено това, останалите мерки са само замазване на сегашното положение.

МАГНЕЗИЙ

Прието е по-високото съдържание на магнезий в питейната вода да се свързва с по-малкото случаи на заболяване от рак и получаване на инфаркт.

Информацията за връзката между магнезия и рака е оскъдна, но изследователи от Училището за обществено здраве към Уневерситета на Минесота съвсем скоро стигнаха до заключението, че богатата на магнезий диета намалява риска от рак на дебелото черво. Направено преди това изследване в Швеция показва, че жените с най-висок прием на магнезий са изложени на 40% по-малък риск да се разболеят от рак в сравнение с жените с най-ниския прием на този минерал.
Предварителните факти навеждат също така на мисълта за съществуването на връзка между намаления прием на магнезий и рака на бъбреците.

Няколко изследвания показват увеличената заболеваемост от рак в регионите с ниско съдържание на магнезий в почвите и питейната вода. В Египет случаите на рак са едва 10% от случаите в Европа и Америка. Той практически не съществува сред населението на селските райони. Главната разлика е изключително високият прием на магнезий – 2.5-3 г – в тези области без рак, т.е. десет пъти повече, отколкото в повечето западни страни.
Д-р Зеегер и д-р Будвиг в Германия показват, че ракът е предимно резултат от неправилен метаболизъм на енергията в митохондриите – електроцентралите на клетките. АТФ и повечето ензими, участващи в производството на енергия, се нуждаят от магнезий. В здравата клетка нивото на магнезия е високо, а на калция – ниско. Ниското ниво на магнезия води до натрупване на калций в клетките и производството на енергия намалява, тъй като митохондриите постепенно се калцират.

“Магнезият е от жизнена важност за всички аспекти от клетъчната енергетика, защото е задължително магнезият да се свърже (хелатен ефект) с АТФ (аденозин трифосфат) – централното, богато на енергия съединение на тялото. АТФ без свързан магнезий не може да създава енергията, използвана обикновено от конкретни ензими на тялото за производството на протеини, ДНК, РНК, пренасянето на натрий, калий или калций към и от клетките, нито да добави фосфатна група към протеините в отговор на дадени от хормоните сигнали, и т.н. Всъщност без магнезий АТФ не е функционален и това води до смъртта на клетките.
Свързаният магнезий държи трифосфатите в нужната стереохимична позиция, така че да може да си взаимодейства с АТФ, използвайки ензими. Магнезият също така поляризира фосфатния гръбнак, така че “гърбът на фосфора” е по-положителен и уязвим към атаките от нуклеофилните агенти като хидроксилните йони или други отрицателно заредени съединения.
В заключение, магнезият в определена концентрация е изключително нужен за живота” – казва д-р Бойд Хейли, като подчертава също, че: “За отделянето на съответния токсин, всички механизми за детоксикиране се нуждаят от енергия, в чиято основа стоят магнезият и АТФ. Нищо не се извършва в тялото, което не използва енергия, а без магнезия тази енергия не може нито да се произвежда, нито да се използва”. Детоксикирането на канцерогенните химически отрови е жизненоважно, за да могат хората да избегнат опустошението на рака. Значението па магнезия в профилактиката на рака не трябва да се подценява повече.
Училището за обществено здраве при Медицинския колеж в Каохсиунг,Тайван, откри, че магнезият играе предпазна роля срещу рака на стомаха, но само в групата с най-високо ниво.

Наред с другите си въздействия, магнезият увеличава производствотo от организма на защитни вещества, каквито са антителата, и значително подобрява оперативната активност на белите, гранулоцитни кръвни телца (демонстрирано от Делбе с магнезиев хлорид), и освен това допринася за правилното протичане на много други функции, осигуряващи целостта на клетъчния метаболизъм.
През 1961 година д-р Ханс А. Нийпер въвежда сърдечна терапия на основата на магнезиев аспартат. И отбелязва с изненада, че сред лекуваните по този начин пациенти почти не се установява появата на нов рак. Докладвано е, че рискът от повторно разболяване от рак при дългосрочна терапия с магнезий е по-малък от 20% от иначе наблюдаваната честота.
При неконтролирани опити изследователи от Великобритания откриват, че венозно приложеният магнезий облекчава невропатичните болки при болни от рак пациенти. Магнезият действа като нямащ конкуренция антагонист на рецептора N-метил-D-аспартат, участващ в пренасянето на сигнала за болка, според д-р Винсънт Кросби и неговите колеги от болницата на Нотингам сити.
Известно е, че канцерогенезата създава предпоставки за нарушаване разпределението на магнезия в тялото, което предизвиква мобилизиране на магнезия в кръвните клетки и изчерпването му в не-неопластичнпте тъкани. Дефицитът на магнезий изглежда е канцерогенен, а в случаите на солидни тумори високото ниво на магнезий възпрепятства канцерогенезата. И канцерогенезата, и магнезиевият дефицит увеличават пропускливостта на плазмената мембрана.

*От книгата на Марк Съркъс „Трансдермална терапия с магнезий”.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.