Разгръщане на Новата Вибрационна Матрица на Земята

2726Разгръщане на Новата Вибрационна Матрица на Земята

Послание от Архангел Михаил

Благодаря ви, че споделяте тази толкова важна статия чрез бутончетата отдолу. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея!

Контактьор:
Добър ден, Учителю. Бих желала да получа ченълинг за случващото се в настоящия момент и най-вече какво се случва с матрицата на Земята, с изменението на пространството и какви нови коефициенти са въведени, както и в коя част първо се планират промените.

Архангел Михаил:
Аз ви приветствам. В настоящия момент протича домонтаж и разкриване на коефициентите на новата матрица в тяхната пълнота. Ако погледнем в процентно съотношение, то в този момент, днес, са разгърнати 15% от тази нова матрица, но както разбирате разгръщането на тази матрица още не е достигнало това ниво, при което коефициентите ще имат пълно влияние. Въздействието на новите вектори на събитийността, на възловите решетки, както и на енергийните полета, обкръжаващи ни в тези моменти, не са напълно разгърнати, т.е. те се намират в архивирано състояние.

Считаме, че в течение на 4, максимум на 7 дни разгръщането на новото пространство ще се състои на 40% и тогава ще започнат да взаимодействат възловите решетки, да взаимодействат енергийните полета и това ще се изразява, на първо място, в промени на събитийността, на отдавна планирани срещи, на установени правила. Това, което не съответства на вибрациите на тези решетки, ще бъде прекратявано, ще се разпада като къща, изградена от карти. Тоест, да допуснем, че се организира среща и регламентът е напълно готов, остава да се поставят подписите и това изведнъж се оказва невъзможно. Ето по този начин, ако го правите с внимание, можете да проследявате промените на събитийността на цялата Матрица на Земята, най-вече във възловите моменти, и ще забележите разликата. До този момент се състояха промени не във възловите части, не във възловите за Планетата Земя събития, а по-скоро ние се стараехме да коригираме полета, които се явяваха вторични и третични по отношение на възловите моменти.

По отношение на хората ще има все по-силни и по-силни моменти на загуба на паметта, тъй като вибрационната решетка, работеща на 40%, започва да чисти записите на паметта, отнасящи се към старата решетка. Това първо действие е разчетено да се случи в срок до 2 месеца, тоест през месеците октомври и ноември ще протече практическо изтриване на много спомени, които имат второстепенен, отпадъчен състав и у много човешки създания те запълват до 60% от общата им памет. Този отпадък ще бъде усилено почистван в течение на 40 дни и после още 20 дни ще се доочиства фоново. Това ще позволи след разгръщането на решетката над 40% на тези места да бъдат записани нови вектори, да се направят нови паметни записи, да се образуват нови вибрационни значения. За 2 месеца планираме да увеличим честотата на вибрациите у хората от 50 до 100 мегахерца на човек; при някои ще протече толкова рязък скок, че можем да кажем, че ще се промени честотата им два пъти.

По отношение на промените на физическото тяло ще забележите промени в храненето и енергообмена – първо ще се промени отделянето. Тоест, отначало, някъде за около месец, всеки ще премине етап на усилено отделяне, очистване – това също е необходимо, тъй като съществува понятие като „отпадъчен запис на болестта”, който трябва да се изчисти през отделителната система. Вие трябва да пиете колкото се може повече чиста вода, като е желателно тази вода да не стои в хладилника или около уреди, излъчващи лош фон – телевизори и други предмети, носещи егрегорно замърсяване, тъй като е необходимо да се даде почивка на организма. Съответно и храната трябва да бъде по-лека, тъй като за вас е нужно да обърнете на внимание на прочистването, а не на запълването и утежняването на своето енергийно състояние. В случай че храненето не е съобразено с енергийния и водния обмен, ще се появят проблеми под формата на заболявания с висока температура и повръщане, което е необходимо за бързо изчистване, не само защото няма време, а защото сега вече се намирате в определен кораб, който плува по избрания курс; вие вече не просто избирате „да плувате или не”, а всъщност вече плувате на този кораб и е нужно да си съответствате с този кораб по отношение на развитието на своето физическо тяло, на изчистването и на приемането на енергии.

Що касае другите егрегорни полета, както разбирате, бе проведена огромна работа по демонтажа, но въпреки това около 20% от егрегориалните полета още не са премахнати и те работят в режима, който наблюдавате. С разгръщането на решетката и докато започне да работи на 40%, действието на егрегорните полета ще намалява с пъти като първоначално ще бъде намалено наполовина, а после практически ще има изчезващ характер. Вие ще забележите, че единственото, от което зависи степента на изчистване на хората, е тяхната връзка с тези полета. Ние посочваме максимално дълги срокове и цифри.

В частта за физическото тяло ми се иска още да добавя, че в настоящия момент има възможност, и тя вече е включена като допълнителна възможност на вибрационната решетка, за план за регенерация на вашите тела. Тоест ще бъдат предадени кодове за сънастройка за спиране на множество болести от простуден и инфекциозен характер, заболявания, които вече не са нужни за коригиране на жизнения път. Това, което имам предвид, е, че много заболявания ще изчезнат от планетата Земя веднага щом решетката се разгърне над 30 %. Това ще бъде усетено силно – заболяванията ще си тръгнат като вълна, напомняща епидемия, но не се бойте. Това всъщност е финалният етап и е нужно, за да бъдат изчистени кодовете на тези болести.

VeggieПо отношение на храната. Все по-голяма част от населението ще преминава към вегетарианско хранене, както беше отдавна обявено, и ще намалява количеството на приеманата храна на денонощие като цяло, тъй като ще се премахне енергийното замърсяване, което подтиква хората да се хранят по-често и по-обилно. Това ще става фоново, спокойно, без много философстване по темата и ще окаже въздействие на икономиката. Някои неща ще се продават повече, други – по-малко, но тъй като икономиката е гъвкава, всичко ще се урегулира в рамките на половин година. Производството ще се пренасочи към тези продукти, които се търсят. И още повече, когато решетката се разгърне на 40 %, при вас (имам предвид тези, при които това все още не е проработило, т.е. по-голямата част от населението) автоматично ще се определя дали някой продукт е добър или не. Продукти с над 30 % изкуствени съставки ще бъдат отхвърляни, няма да се търсят на пазара и ще започнат да се развалят по щандовете на търговските вериги, в ресторантите и в други заведения, които ги предлагат.

Този подход е много благ, но и доста конструктивен и ние се радваме, че най-накрая можем да обявим, че в съвсем скоро време това ще се прояви на физическо ниво в магазините и супермаркетите ви. Дори по повод намаляването на тези супермаркети вие ще забележите, че те се закриват, защото не са необходими в такъв голям брой.
По този начин ще бъдат направени промени в икономиката и тя ще се обърне към хората. Ще има изменения и в другите раздели на икономиката, обслужващи населението, например в производството на платове или на продукти от първа необходимост. Тъй като хората ще са в такава сънастройка, че няма да могат да ползват материали, които не отговарят на вибрациите им, на жизнените им параметри, те ще спрат да ги купуват. За съжаление това ще стане в продължение на един по-дълъг период, за около година и половина. Тези предприятия ще закрият производствените си мощности и ще се преориентират към производството на изкуствен, както вие ще смятате, материал, който обаче има в основата си, абсолютно друга природа, абсолютно други химически решетки, които ще съответстват на изискванията на новото тяло, на новите вибрационни възможности на тялото, на новата чувствителност. Ще се произвеждат много повече екологични дрехи, и обърнете внимание, това ще включва цялото производство: и козметиката, и другите продукти.

Това е всичко, което ще се прояви много бързо и ще може да се проследи и с физическото зрение, и със светоусещането във физическото тяло. Що се касае до светоусещането в по-фините тела, достига се възможност (след 40%) за телепатични контакти. Отначало това ще се случва на сън и това ще бъдат много ярки сънища, но първо ще има период на настройка (при някои хора около 30 дни) на пълно отсъствие на сънища, след това ще започнат сънища с точно определена насоченост. Ще протича обучение и привикване на новата система към новата решетка на действителността – това също е заложено, вече е проявено и е изпробвано напълно от някои хора.

По отношение на конфликтите в момента, те ще бъдат прекратени и ще намаляват вероятно по същите схеми, които бяха представени относно икономиката и паричните финанси. 5051f5dd9a6269937700000bФинансите съответно ще пренасочат своя поток, тъй като същността на финансите е тяхното нарастване. Те ще бъдат пренасочени в тези области, които ще носят по-голям еквивалент от материално значение, т.е. областите, които са близо до хората. Това касае и производството на необходимите материали и оборудване. Ще възникне кратка стагнация, но и много бърза пренастройка към производство на екологически приемливи продукти и екологични предмети, вписващи се в решетката. Всъщност от тях няма да трябва голямо количество, защото в настоящото време има излишък и изниква важен въпрос, на който заинтересованите умове могат да обърнат внимание – оползотворяване на това, което е било произведено по-рано и от което сега нямат нужда нито планетата, нито хората. Но оползотворяване с необходимото освобождаване от енергийна гледна точка, не просто изгаряне, не просто почистване, а оползотворяване с трансформиране в нужни за хората и планетата предмети, в необходима енергия. И, обърнете внимание, това е цял отрасъл, който ще се поддържа от всички цивилизации и той, по своята структура и развитие, ще бъде едно от водещите направления в бъдещото развитие на икономиката. Това също е заложено в новата решетка като даденост и като направление, като поддръжка и подкрепа на умовете, които ще мислят в тази посока.
Ако имате въпроси, питайте.

Водещ:
Имам въпрос за финансовата страна. Финансите ще отговарят ли на същата сила и на същите процеси, които са съществували досега, т.е. Америка ще емитира долари, а всички останали страни ще ги вземат и ще създават своите финансови структури или нещата ще се променят?

Архангел Михаил:
Не, тази ситуация ще се промени. На пазара излизат 4 (но в сегашния момент са проявени 3) равноправни партньора, единият ще е Русия, а друг ще е Китай. Работата е там, че ние планирахме 4 с Европейската обединена финансова система, но се получи така, както знаете, че Европейската финансова система работи съвместно с долара, играе в един отбор с него, и се получава неравноправие. За това става дума за още една система отвън (напълно е възможно да има 5 системи) и тази система не е особено проявена сега, но тя ще бъде с голяма тежест със запасите си от диаманти и други полезни изкопаеми, които вече не съществуват в никоя страна. Още повече, ръководството на тази страна ще бъде подбрано в толкова правилно направление, което ще позволи да се диктуват условията за изменение на финансовия пазар на равни начала. И по този начин ние смятаме чрез финансовата система (защото тя не се премахва понастоящем) да спрем т. нар. ескалация на военното присъствие на САЩ и на другите, непроявените, за които вие много не говорите, но трябва да знаете и чувствате, че съществува присъствие и на други страни, които действат по същия начин като Америка в страните от третия свят и диктуват своите условия. Изменението на това положение към равни начала ще позволи да се променят като допълнение взаимоотношенията във военната сфера, в зоните на военни конфликти. Това ще бъде втората вълна, ние възнамеряваме да я приключим напълно и да въведем необходимия обем на реализация на тази програма към май следващата година, напълно достигнали взаимовръзка между финансите и военната сфера.

Водещ:
Благодаря. А по повод световното правителство и лидерите на страните, които определят икономиката на света, в близката година ще се измени ли съотношението между цивилизациите и тези структури?

Архангел Михаил:
Да, внесено е 30% изменение за 2 години и в течение на тази година, ако се смята за начало на годината септември (в много летоброения именно септември се смята за начало на годината), за тази година 15% от лидерите ще бъдат сменени. За съжаление някои няма да възприемете като сменени,тъй като взехме решение в 5 до 10% да се направи смяна на Душите.

Водещ:
Разбирам. А от гледна точка на запълването с коефициенти за определяне на новото състояние настоящата безработица в много страни ще се увеличава ли като изменение на коефициентите на разбиране или това ще се измени в друг еквивалент?

Архангел Михаил:
Работата е там, че освен смяната на водещите лидери съществува понятието егрегорна подкрепа на тези лидери, когато, да допуснем, лидерът се явява просто фигура, а цялото въздействие в страната идва чрез егрегора и тогава, за да се измести този егрегор, да се застави да смени функцията си, да работи по друг начин, е необходим натиск върху този егрегор, и в тези страни ще се запази безработицата като елемент на много бързо, деструктивно въздействие на егрегорните полета. Ние знаем, че има такава възможност и много цивилизации настояват за пълна смяна на егрегора чрез т. нар. нежни революции и тези революции са възможни с деструктивен елемент като безработицата.

quit a jobНо безработицата има и друг възпитателен характер по отношение на хората, които са безработни, защото преориентирането им към новата решетка, към творчество, развитие, обезпечаване на труда понякога е възможно само чрез напълно нулев доход, чрез твърдо отделяне от материалните блага. И тогава у човека се включва съзнанието за това, че трябва да промени живота си. Но това не действа на всички, както сами разбирате: в различни условия, в различно енергийно образование и образователни егрегори на страните, един и същ инструмент работи различно. Ако в една страна условията на безработица стимулират открития, гладът способства за развитието на селското стопанство, на личните стопанства, за нарастване или откриване на творчески елементи в обкръжаващата среда (към което и ги подтикваме), то в друга страна те пораждат намаляване количеството на храната и очакване на безкористна помощ или зависимост. Това също е разбираемо и затова всяка страна преминава през своя опит, но също така новата решетка не позволява този опит да продължава дълго – или ще се съкращава, ако страната не се съизмерва с елементите на новите вибрации, или ще се сменят лидерите на страната (това може да стане рязко, както казахме, чрез революция) и тогава напълно ще се смени егрегорната върхушка и егрегорното поддържане на това направление. Или това ще стане още по-рязко чрез внасяне на допълнителни деструктивни елементи като намаляване броя на живеещите в страната.

Водещ:
Благодаря. Имам и един такъв въпрос. Тази зона на безработица създава ли още и зона за избор в процеса на събитийност за Висшия Аз?

Архангел Михаил:
Напротив.

Водещ:
Тоест, ако Висшият Аз се е преориентирал, то ще намери работа?

Архангел Михаил:
Задължително.Това е смисълът на безработицата – на Висшия Аз се дава ясно да разбере, че трябва да се преориентира и да не гледа в само едната посока кога ще дойде влака, а да се поогледа дали не може да избере друг транспорт, щом релсите вече ги няма.

Водещ:
За сценария и неговата продължителност. Към днешния ден остава ли същия план за 5 години?

Архангел Михаил:
Не, изменен е, продължителността е променена. Сега ви казвам, че продължителността приблизително е записана само до май следващата година. И тази продължителност, особено майската, не се вижда толкова ясно както февруари, април, март, особено март. Защото все пак решетката, която сега се разгръща, е нова. Да, ние изчислявахме и преглеждахме, да, ние се съвещавахме, но сами разбирате, че луфтът на вектора на развитие на Земята е прекалено голям, за да изчислим на 100% действието на която и да е решетка и затова при разгръщане на 15, след това на 30 и 40% ще извършим определени замервания, необходими за коригиране на сценария. Възможно е той да стане или по-рязък, или по–мек. Но е факт, че ще се спази избраната посока на развитие.

Водещ:
Благодаря, Учителю.

***
Контактьор: MoreYa
Водещ: Leonid K
Превод и предложение: Десислава Иванова и Юлия Петрова

Благодаря ви, че споделяте тази статия чрез бутончетата отдолу. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея!

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

1 Comment

  • Петя Димитрова
    Отговор

    Привет мили приятели познати и непознати,малко объркана се почувствах днес,ако има някакво обяснение аз съм готова да го приема.Посланието е от 01.10 2013 и в него се казва, че Новата Вибрационна Матрица на Земята е разгърната 15% ,в следващите 4-7 дни се очаква разгръщане до около 40 процента.Добре но руснаците казват,че новата матрица е активирана 76 процента от които 36 процента функционират в пълен обем.Защо ли се получава такава разлика в информацията за един ден?
    Тук е сайта;
    http://www.omartasatt.ru/blog/ljudmila_ermak_sostojanie_nashej_realnosti_na_sejchas_01_10_2013g_19_00_chas/2013-10-02-6632

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.