Генезис

Добро утро, свят! Добро ли е утрото ви? Как го виждате? Как сте си го създали? Kакво ви говорят случките, хората, разменените думи в този конкретен момент? Има ли напрежение, стрес, очакване, втурвате ли се по навик в лудешката програма на забързания (поне)делник? 🙂 Сякаш по навик, закодирана програма – седмицата започва с напрежение, отричане, очакване за стрес и негативизъм.

А възможността да се събудите и да порастнете в съзнателна осъзнатост винаги съществува и очаква да й обърнете внимание. Не само аз, но и целият светъл отбор от космически същества, начело с роднините ни от Плеядите ви напомнят тези неща всеки ден. Всеки момент кипи от жизненост и е изпълнен с дълбок смисъл през множеството пластове на вероятностите в различните реалности. Наблюдението и осмислянето на една ситуация измежду многото гледни точки разширяват хоризонтите и разбирането. Например ако гледаш снимка запечатала даден момент – виждаш само това – мигновението, пробляснало за част от секундата, временната картинка от една единствена гледна точка. Не можеш да видиш зараждането на ситуацията, всички свързани играчи, нито продължението, развитието, потенциалите, не можеш да погледнеш от различните гледни точки, които дават ценна информация. А живеейки в събитието и отдръпвайки се от емоцията на единствената гледна точка – виждаш цялото движение в перспектива, не самo моментната снимка.

И така – в момента от определена гледна точка привидно повишаващите се нива на смут и хаос в света могат да бъдат приписани на ускоряването на един таен и дългосрочен план за контролиране на света чрез оформяне и манипулиране на човешкия ум. Всички онези неща, за които и тук сме говорили – манипулациите на медии, реклами, скрити съобщения, честотни излъчватели, които манипулират енергията ни и внушават определени мисли, модели на поведение. Добре, тази снимка вече я познаваме. Виждали сме я от тази гледна точка. А дали няма и нещо повече отвъд привидно ясната снимка?

На колко от вас се е случвало да попаднете в определени кръгове, духовни школи, ашрами, езотерични общности, водени от хора, които с времето сте разпознали като манипулатори, измамници? Сигурна съм, че в момента на онова осъзнаване кой кой е и какъв е, сте се чудили каква ли тъмна сила ви е завлякла в дълбините на това общество, което явно не е за вас. Или пък сте били дълги години привързани към човек, общност, място, или месторабота, което ви е въвлякло в тежка драма, страдания, контрасти. Но сега, от дистанцията на израстването ви във времето вече можете да видите цялата картинка, отдръпнали сте се от моментната картинка и вече виждате перспективата и имате проблясъци за уместността на големия план. 

Така е и със сегашната ситуация, която наблюдаваме да се случва. Многобройни гледни точки се събират за една колективна цел и намеренията и преживяванията на всички участници – физически и нефизически – също трябва да бъдат взети под внимание, когато поставяме под въпрос всичките “защо” и “как” от днешния свят. Планове в плановете  в други планове плетат мрежа от интригуващи възможности в този период на трансформация. Ситуации и хора, които изглежда, че контролират нашата реалност, могат да послужат на много цели, в зависимост от нашата интерпретация и гледна точка. Много е важно да осъзнаем, че събитията, разгръщащи се в нашия свят не са резултат от произволни, лишени от смисъл и идея посока действия. Абсолютно всичко се случва с много ясна цел и е свързано с още неизброими нива и пластове на реалностите. Човечеството преминава през изключително дълбок и многопластов процес на събуждане за ново осъзнаване на природата и творението.

Ако се замислите – със сигурност ще си спомните за много случаи на чудотворни, зашеметяващи поредици от странни наглед събития, случайности, които са нищо повече от добре планирани синхроничности, които променят из основи живота ви. Нали? А всяка от тези случки е свръзана с хиляди невидими нишки с други хора и други низове от случайности.. Параметрите на триизмерната реалност са част от много по-мащабна и многоизмерна реалност, всички свързани и преплетени с познатия ни свят.  Съзнанието, в много форми и проявления се обединява, за да формира построения и проявления на мисълта, които градят и поддържат света ни.

Мисълта е енергия, тя борави с универсалната градивна енергия, която сътворява вселени, светове, цивилизции. Често го казвам – със силата на мисълта ние градим абсолютно всяка подробност от проявената ни реалност. Като започнем от състоянието на здраве, или болест, изобилието и любовта, случките и срещите с други същества, та минем през целия обществено-политически строй, Планетата, Вселената. Абсолютно всяко проявление на енергията във физическата ни реалност е следствие на работата на колективното въображение на всички участници, които в състояние на нефизическа реалност създават, оформят, извайват всяка форма.

Ето какво казват Плеядианците: “Енергията която може да бъде насочвана, оформяна и извайвана във всяка форма, е безкрайна по своя потенциал. Цивилизациите се проявяват с широко разнообразие от намерения и цели, базирани на споразуменията между техните проектанти и строители. Вие не сте родени в света, без да допринесете за неговия проект, и вие непрекъснато оказвате влияние и взаимодействие с нефизическата структура на вашата текуща цивилизация посредством процес на клетъчна телепатия. Физическата реалност е модел на съзидателно сътрудничество, породено в света на духовната интелигентност. Във физическия свят мисъл-формите и идеите за реалността се приемат телепатично от съзнанието, което осигурява съществуването на физическата реалност”

Толкова е просто, че е направо възмутително, че цял живот е пред очите ни, но ние отказваме да го видим. И вместо да поемем отговорността за проектирането и построяването на всеки детайл от реалността ни, вместо да обединим съзидателната си енергия в създаването на света, който искаме, насочваме колективната си енергия към това да поддържаме такава реалност, каквато не искаме…

Една огромна част от научно-фантастичните, или фентъзи книгите и филмите са пропити с такова проникновение и явни намеци за природата на съзиданието, че е смехотворно как се увличаме по картинките и ефектите, а не отиваме отвъд очевидното, за да осмислим важното послание. Матрицата, Аватар… касови филми, които критиката определя като “ефектни“. А в тях има такава дълбочина на посланията, които биха събудили и мъртвец. Днес ще привлека вниманието ви към друг такъв филм обаче. Нарича се Генезис, или Inception в оригинал. В него героите са специалисти, които проникват в съзнанието, отмъквайки информация, отпечатвайки шаблони, мисли и убеждения. Основен играч в това действие е “проектантът” – младо момиче, което чрез въображението си създава, буквално проектира и създава материалната реалност. Сгради, хора, случки, политическа система, транспортни средства, цял един свят, проектиран и конструиран от мисълта. А мислите, представите и убежденията на всеки един от участниците добавят детайли, променят и направляват това, което се случва в този свят. Героите преминават в много нива и пластове на “сънуване”, в които създават своите светове. Пласт в пласта, в който има друг пласт, част от следващ пласт, от който “събуждайки” се, попадаме в друг пласт на реалността… До такава степен истински, че вече губим представа кое точно е осъзнатата реалност. Филмът остава с отворен край и отворен въпрос именно по отношение на това, коя е истинската реалност. Защо ли?

Ами ние? В коя реалност се намираме? Спим ли, будни ли сме, или сънуваме, че спим? Или сънуваме, че сме будни?  Тази уж метафора във филма е толкова ясно показана реалност в реалността ни, че е странно как не го осъзнаваме. Но пък има неколцина будни, които безкрайно много се забавляват моделирайки масово съзнание, насочвайки потоците ментална енергия, които поддържат желаната версия на реалността. А ние им го позволяваме, защото сме склонни да погледнем нещата само от една единствена гледна точка. А плановете, вплетени в мрежа от планове, частичка от други планове, биха могли да имат различна роля и развитие, в зависимост от гледанта точка и намерението, което им придадем. Както в “Матрицата” момченцето, което огъваше лъжици каза “Не лъжицата се огъва. Аз се огъвам”.

Мислите и идеите се вплитат в милиарди реалности и пътуват по лъчи от светлина, част от които са видими, други – невидими за очите ни. Текущите структури на цивилизацията ни – пътища, сгради, транспорт, комуникационни линии, правна и политическа система, обучение, икономически модел, парична система, корпоративен шаблон на бизнеса – всичко това са физическите проявления на нефизическите шаблони, които ние сами създаваме. Затова и ви обръщам толкова внимание върху инструментите за масово моделиране на съзнанието – като телевизията. Енергията следва вниманието. Когато милиони хора съсредоточат вниманието си върху това да слушат едни и същи думи, да гледат едни и същи изображения и да възприемат едни и същи убеждения, така се генерира огромна енергия, мощен егрегор. И се създава мисъл-форма. И тези мисъл-форми, захранени от колективното внимание и енергия проектират и конструират такава реалност… каквато се оказва, че не искаме.

Затова, прекрасни звездни същества – моля ви, призовавам ви – събудете се! Реалността, в която живеем в момента е създадена само и единствено със силата на колективното ни съзнание, на менталната енергия, която сме насочили в една и съща посока. Само, че други хора, заинтересовани от това да не осъзнаем и овладеем силата си, използват нашия потенциал, за да създават версия на реалността, в която ние сме слаби, зависими, бедни, болни, незначителни. А ние сме творците!!! Променяйки себе си, започвайки от единичката, внасяме огромна качествена промяна в общото, колективното. И един по един, всяка горяща светлинка запалва стоящата до нея.. малко по малко, а вече все по-бързо и лавинообразно, светлината се увеличава, обединява силата си и поемайки отговорност, вече твори един нов свят. Вие така и така вече сте част от този творчески процес. Но от днес можете да направите промяна – да станете осъзната част и да насочите творческата си енергия в посоката, в която искате. Когато спрете да допринасяте със своите лични страхове за безсилието и отчаянието на масовите мисъл-форми и приемете себе си като създател на собствената си реалност, ще можете да използвате полето на неограничените потенциали, както изберете. Хайде да мечтаем по на едро? 😉 Ако не ви допада сив, скучен, матричен свят на безсилие, подчинение, хайде да създадем свят на радост, изобилие, мир, благоденствие и хармония! От нас зависи да създадем един нов свят, а милионите нишки, които в нефизическо и физическо измерение ни свързват с всички други реалност, променят цялата Вселена.

Е, искате ли да станете осъзната част от целия този процес? Събудете се! Станете творци на реалността, която желаете, вече можете да прозрете какъв е генезиса на цялото творение, воалите са толкова повдигнати, че само страхът от поемането на отговорност може да ви накара да останете схлупени в мрака на невежеството.

Зависи единствено от избора ви. А той е съвсем свободен 🙂

httpv://www.youtube.com/watch?v=dzm8kTIj_0M

Ако тази публикация ви допада, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодаря ви!

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.