Изцеление на човешкото същество

Продължаваме и днес познавателния цикъл за тайните на доброто здраве. Времето изисква такова фокусиране. Една от най-важните ни задачи понастоящем е да изцелим физическото, духовното, емоционалното си тяло. Затова ще продължавам да ви водя на пътешествия из дълбините на човешкото същество –опознавайки собствените си закодирани в клетките данни, управляваме и създаваме реалността си в здраве, щастие, изобилие и благоденствие. Знаете, че често се позовавам на информация (както и в момента), давана от космически същества като Крион, или Плеядите. Същества от други измерения и цялото човечество са тук в този момент, за да дадат своя принос към могъщия процес на трансформация, проектирана за да отстрани огромното натрупване от изпълнени със страх вярвания в човешките гени, които продължаваме да подхранваме. Изцелението изисква да помним, че сме нещо повече от физическата ни обвивка – ние сме енергийни същества, чиито мисли, чувства, емоции създават света в който живеем. Здравето ни е съдбата на света. Духовното и физическото здраве на всеки от нас определя изборa на потенциалната реалност в бъдещето. В това число и здравето на съществата, които ще живеят в новите светове на Вселената.

Сега разбирате ли колко важно е всичко това? Ние не само отговаряме за личното си здраве, но и за здравето на цивилизацията ни, и на съществата от бъдещите светове. В думите ми няма и помен от преносен смисъл. Всичко е точно така – в буквалния смисъл на думите. Ние излизаме от плътната материя и ще ни помогнат новите енергии, знанията и уменията, които носят те. Всичко това е за да можем точно ние (а не децата или внуците ни), тук и сега да станем здрави – духовно и физически… На податомно ниво телата ни се повлияват от космическите енергии, излъчвани в момента, които осигуряват информация под формата на светлинно кодирани честоти. Тези енергийни кодове са предназначени да задействат нови нива на осъзнаване. В резултат на тези действия, ние освобождаваме натрупаните психични и емоционални енергии от своя ДНК код. Те се проявяват във физическото ни тяло, което се превръща в арена на изцелението ни на всички нива. Затова бидейки все още тук, в плътната материя, духът трябва до съвършенство да се научи да управлява тялото и съзнанието си. Съзнанието на много от нас се разширява и живее в преплитащите се измерения, но физическото тяло трябва да бъде изцелено в триизмерността на плътната материя.

А емоциите са ключето, което отваря вратите към състоянието ни на лично здраве и благополучие. Има пряка връзка между емоциите, мозъчната дейност и начина по който тялото функционира. Правилната емоционална настройка, емоционалната свобода сигнализира на мозъка ни чрез електрически импулси с определена честота и го кара да изпраща позитивни послания към всяка клетка, орган и система в тялото ни, извиквайки освобождението на точните химични комбинции от вътрешната ни домашна аптека, за да заздрави и предпази тялото ни. Здравето е състояние на ума!

 

 

И от другата страна-чувства на обреченост , отчаяние, самота, безсилие, завист, гняв, възмущение, ревност, алчност, страх носят негативно послание, което води до дисхармония във физическите функции на тялото. Гневът и омразата са най-увреждащите емоции, които затварят потока на жизнена енергия към тялото. Трансформацията на човешкото съзнание ни призовава да поемем лична отговорност за своето здраве и изцеление, защото както често ви казвам-няма никой и нищо извън нас, който да е отговорен за здравето, щастието, благополучието ни. Няма никой и нищо извън нас, които да ни спасят-ние създаваме реалността си.

А най-силната, ключова, изцеляваща емоция, единственото, което има значение и сила за оцеляването и благополучието ни в това ново време и нова енергия е ЛЮБОВТА. Способността да даваме и приемаме любов във всичките й нюанси на великолепие съдържа истинския ключ за изцелението.

Ние сме отговорни за физическата ни форма и състоянието на здравето ни е пряко отражение на нашия вътрешен свят от мисли, чувства и емоции.

А знаете ли от къде тръгват всичките порочни заблуди, страхове и (не)познаване на телата ни? Повечето от негативнитеи погрешни убеждения се заучават и вкореняват в съзнанието още в най-крехка възраст. Дори още в утробата-тогава бебетата са в най-голям психически синхрон със своите родители. Неизброими поколения семейни поведенчески шаблони са записани в кръвта, и вярванията и убежденията на всеки родител стават известни на детето още преди раждането му. А след това поведението, възпитанието, обществото, масовите страхове и манипулации вкореняват и затвърждават още по-дълбоко тези убеждения, чрез които се формира едно общество от отделни личности, уязвими, уплашени жертви, убедени, че някой друг контролира и управлява телата и реалността им.

Децата изграждат себе си, като имитират и възпроизвеждат своето физическо, психическо и ментално обкръжение. И когато заученото поведение се гради на убеждението, че сам си неспособен да контролираш здравето на собственото си тяло, това постепенно затвърждава усещането за обреченост, неувереност, неспособност сам да градиш и контролираш отвътре доброто си здраве.

Силата на (само)внушението е много добре позната на науката, политиката, че и медицината. Само че –познайте какво. Медицината, като всяка друга индустрия няма интерес вие да сте образовани по отошение на възможностите на собственото ви тяло. Тя няма интерес да сте наистина здрави. Иначе цялата фармацефтична индустрия ще се срине. Цялата ни позната икономическа система би се срутила, ако от позицията на зомбирани жертви, изведнъж съзнанието на всеки от нас се отвори и прозре неограничения съзидателен потенциал на човешкото същество.

Затова силата на внушението се използва за..нечии други цели. Всяка година ни се натрапват неумолимите изявления, че слънцето е много, много опасно и на всяка цена трябва да се предпазваме от вредното му влияние. Всички знаете чудесно как да се предпазвате от слънцето. А някой знае ли с какво точно слънцето Е ПОЛЕЗНО, като изключим усвояването на витамин D? Сигурна съм, че не знаете. Ами непрестанните опити да ни убедят колко жизнено необходими са ваксинациите? Вече почти за никой не е тайна, че те всъщност представляват токсични химически коктейли. И по навик и традиция всеки зимен сезон е ни облъчват с редица зловещи предзнаменования-поредния грипен сезон, очакваните нови вирусни щамове, грипни епидемии. Разберете –болестите са бизнес, който се гради върху вашите страхове. Тъй като от деца ни учат да отричаме връзката между емоциите, ума и тялото, ние доброволно се отдаваме на тези манипулации, поддържаме страховете си и правим голяма услуга на бизнеса с болести. До такава степен сме се отделили и отрекли собствените си способности, че сме се озовали в безпомощна и безсилна позиция, бидейки зависими от други недоброжелателни сили. Казваме си „Кой съм аз че да поставям под съмнение авторитета на медиците? Какво изобщо зная? Съвременната медицина притежава всички отговори. Трябва да си направя медицинска осигуровка на всяка цена – какво иначе щеправя, ако нещо ми се случи? Не притежавам контрол върху своето тяло” ..

По същия начин сте убедени, че не притежавате контрол и върху вашия живот, нали? Съвсем скоро един млад, интелигентен млад човек точно така реагира на въпроса, който поставих в една от статиите ми „Кой създава и управлява реалността ни?” Отгоwорът беше „Във всеки случай не и ние”. А той е само на 20-тина години. И вече е убеден, че някой друг създава реалността му? Ами вие, останалите, които от десетки години живеете с тези убеждения и ги предавате на децата си? Съзнавате ли колко поколения жертви съществуват и продължават да програмират и следващите поколения, без дори да се замислят?

Неефективната и скъпа система на здравеопазването (здравеокепазването) се поддържа от подобни вярвания. Точно това масово чувство за безсилие създава и поддържа масовите епидемии. Болестта е физическо проявление на психическитеи емоционални проблеми и задръжки. В известен смисъл хората се разболяват, защото с такива отровни вярвания и убеждения, се спира менталния и емоционален растеж, което затваря достъпа до космическите и духовни връзки и еергии. Желанието някой друг да се грижи за нашето тяло е създало тромава бюрокрация, която да се ангажира със здравето ни от люлката до гроба, а тя в по-голямата си част е изградена на основата на условни страхове, които създаваме в ума си.

Потушаването на симптомите на дадена болест с лекарства е само замазване на причините – разрушителното мислене и дълкбокото вътрешно чувство на безсилие . Истинската същност на заболяванията са неразрешените емоционални травми. Всяка болест е своеобразен външен индикатор, който ви алармира какви вътрешни чувства трябва да трансформирате; каква блокирана емоционална енергия трябва да освободите и изразите. Слушайте тялото си, за да преоткриете вътрешната му интелигентност. Ако се затруднявате, обърнете се към специалист, който да ви помогне да откриете посланията на тялото.

Клетките на тялото ни непрекъснато се подменя и обновяват. Но дори нови клетки, те ще продължат да пресъздават пrедишния ни Аз, ако продължим да подаваме същите команди. Ние избираме кодовете на съзнанието, които могат да програмират и трансформират и физическото ни тяло.

Ако до сега сме били подвластни на нечие чуждо програмиране, нека вземем нещата в наши ръце и пре-програмираме поведенческите си модели. Хайде да извадим на светло, да разпознаем, оразличим и трансформираме собствените ни безпокойства, вярвания и убеждения, които ни държат в чувство на страх и безпомощност. Точно това чувство може да бъде заменено чрез утвърждението „Винаги съм в безопасност”.

Направете си списък с нещата, които искате да постигнете по същия начин,по който си правите списък за пазаруване. Емоционалната интелигентност и осъзнаването на правилното хранене, процедурите за прочистване на тялото и самолечение ще ви дарят със самоувереност, която ще донесе много по-добри резултати от замазващите хапчета на фармацията.

И преди съм ви казвала – реалността е променлива, не е абсолютна. Абсолютно и неизменчиво е само съзнанието, всичко останало, което се случва, се разиграва на фона на този абсолют. Времето и пространството са гъвкави по отношение на промяната в съответствие с възприятията на зрителите. Промените в нашето възприятие тук и сега създават вълни през времевите линии, предавайки нашия избор на нови кодове на съзнание. Колективно съзнание.

Ето как можем да изцелим човешкото същество в колективното – зпочвайки със себе си тук и сега. Сега можем да освободим тези натрупвания от страх и болка чрез трансформиране на старите мисловни стереотипи и осигурим по-висока осъзнатост в тялото.

Трансформиращият процес започва със свободния избор, поемане на отговорност, емоционално освобождение и нови нива на осъзнатост. За да постигнем крепко здраве и енергичност във физическото тяло обаче не е достатъчно просто да мислим позитивно. Добре е да започнем от тук,и вече с нови нива на осъзнаване да опознаваме даровете на Планетата, методи и техники в чисто материален план, които да ни зареждат със сила, здраве и жизненост. За тях ще продължим да говорим в следващи теми. Направете усилие, помислете, осъзнайте и направете първата стъпка извън коловозите на страха и безпомощностт днес. Тук и сега. Времевите линии са във вашите ръце.

Ако тази публикация ви допада, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодаря ви!

Марти Иванова
Аз съм Марти Иванова и съм психолог, терапевт и Мастер преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основател съм на сайта www.Svoizbor.com - мястото, където откриваме и поддържаме онова природно естествено състояние на тялото и духа на здраве, радост и хармония. Имам повече от 10 години професионален опит с работа с терапевтични науки, сред които ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на Матрицата, НЛП терапия, хипнотерапия, медитация, енергийни практики. Работя със стотици Българи, както и с много известни български и чуждестранни автори, ТВ водещи, актьори, модели и журналисти, които избират да ми се доверят и да работят с мен всяка година. Мисията ми е винаги да ти напомням, че силата на изцелението е в твоите ръце; че винаги можеш да активираш любовта и да изградиш живота си наново и никой не може да ти отнеме силата да бъдеш емоционално и душевно свободен. Ако и ти искаш да видиш как можеш да направиш това, вземи моята БЕЗПЛАТНА книжка "Първите 7 стъпки към емоционална свобода, мир и спокойствие". Можеш да изтеглиш безплатната книжка от ТУК.

3 Comments

  • Димитър
    Отговор

    На международен конкурс “Какво е любовта” първа награда спечелило 6-годишното американче, Ника. Отговорът на Ника: ЛЮБОВТА Е ДА СЕ НАУЧИШ ДА ОБИЧАШ КАТО ЗАПОЧНЕШ ОТ ТЕЗИ, КОИТО НАЙ-МНОГО МРАЗИШ…

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.