ПРАКТИЧЕН КУРС”НАМАСТЕ” (Подходящ за начинаещи) ДУМАТА ЙОГА има санскритски произход и е с няколко значения – съединение,свързване, сливане ( според ВЕДИТЕ ). ТЯ Е ДРЕВНА НАУКА И фИЛОСОФИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА ,А ОТ ДРУГА МЕТОД ЗА ХАРМИНИЧНО СВЪРЗВАНЕ,СЛИВАНЕ, ОБЩУВАНЕ НА ЧОВЕКА ( МИКРОКОСМОСА) С ПРИРОДАТА( МАКРОКОСМОСА) ЙОГА ОЗНАЧАВА ДИСЦИПЛИНА НА УМА И ТЯЛОТО! Тя е […]